Alles over incasso's

Met een automatische incasso geef je toestemming aan een bedrijf of instantie om (automatisch) geld van jouw betaalrekening af te schrijven. Deze toestemming kan eenmalig zijn, maar ook regelmatig. Heb je bijvoorbeeld een abonnement bij de sportschool? Dan kun je de sportschool machtigen om iedere maand contributie van jouw rekening af te laten schrijven. Een automatische incasso heet ook wel een (doorlopende) machtiging.

Handig om te weten over incasso’s

  • Voordat het bedrag van jouw rekening wordt afgeschreven, kun je de incasso weigeren in ASN Online Bankieren via 'Betalen Europa' - 'Incasso's' - 'Aangekondigde incasso'. Dat kan tot 11.00 uur op de dag dat de incasso wordt afgeschreven.
  • Wil je weten wanneer er een incasso wordt afgeschreven? Stel dan een e-mail attentie in via 'Diensten' - 'Instellingen' - 'Incasso-attenties instellen'. Je ontvangt dan uiterlijk één werkdag voordat de incasso wordt afgeschreven een e-mail over de incasso.
  • Je kunt bedragen binnen 8 weken (56 dagen) terugboeken (storneren). Is er sprake van een onterechte incasso en is de periode van 56 dagen verstreken? Dan kun je een MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso) starten.
  • Zorg voor voldoende saldo op de rekening. We schrijven een incasso altijd van de betaalrekening af, ook indien je daardoor (meer) rood komt te staan. Vul het saldo dan snel aan. Want als je na 4 dagen nog steeds (te veel) rood staat, storneren wij de incasso.


Een onterechte incasso terugboeken

Doorlopende en eenmalige incassomachtigingen (bijv. van de huur, verzekeringen, etc.) hebben een terugboekingstermijn van 56 dagen (8 weken). Terugboeken kan op twee manieren:

  • ASN Online Bankieren:
    Log in met je Toegangsnaam en Wachtwoord. Vervolgens klik je in de linkernavigatie op 'Betalen' > 'Incasso’s' > 'Incasso terugboeken'.
  • De App ASN Mobiel Bankieren:
    Log in met je mobiele pincode en klik op de rekening waarvan is geïncasseerd. Zoek vervolgens de incasso en klik in de details op 'Terugboeken incasso'.

Onterechte incasso?

Start een MOI-procedure

Open
Is er sprake van een onterechte incasso én is de periode van 56 dagen verstreken? Dan kunt u een MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso) starten. Bel hiervoor met de ASN Klantenservice via telefoonnummer 070 - 3569 335. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

Let op: de MOI-procedure moet binnen 13 maanden na afschrijving worden gestart. Blijkt hieruit dat het om een onterechte incasso gaat, dan wordt het geld teruggeboekt op de rekening.

Inzicht in de automatische incasso

Via ASN Online Bankieren heb je inzicht welke incassobetalingen op dit moment geweigerd, gestorneerd of geblokkeerd kunnen worden. Als je een incassant blokkeert wordt deze op de blokkadelijst geplaatst en kan de incassant niet meer of beperkt van de rekening incasseren. Deze beperking is afhankelijk van de instelling. Als je de incasso weigert, wordt het bedrag niet afgeschreven van de rekening.

Incasso toestaan of weigeren d.m.v. blokkades

In de goedkeuringslijst (whitelist) tonen we een overzicht van de bedrijven die geld van jouw rekening mogen afschrijven. In de blokkadelijst (blacklist) tonen we een overzicht van de bedrijven die geen of beperkt geld van jouw rekening mogen afschrijven.

Een goedkeuringslijst (whitelist) aanmaken

Open
Als je deze lijst gaat aanmaken dan ben je zelf verantwoordelijk om ALLE incassanten op te nemen. Geen enkele incasso komt er doorheen die niet op deze lijst staat. De eventuele betalingsverplichting vervalt hiermee echter niet. Als je een goedkeuringslijst aanmaakt, dien je de rekening en incasso opdrachten goed in de gaten te houden.

Let op: als je per ongeluk vergeet een machtiging voor incasso of bedrijf op de goedkeuringslijst te zetten, dan kan het zijn dat het bedrijf aanmaningen gaat sturen en/of incassokosten verrekent. In het ergste geval word je afgesloten voor diensten van het bedrijf.

Een blokkadelijst (blacklist) aanmaken

Open

Maak je een blokkadelijst aan, dan kunnen alle bedrijven die je hebt gemachtigd geld van jouw rekening afschrijven, behalve de bedrijven die op de blokkadelijst staan. De blokkadelijst kun je aanmaken en onderhouden binnen ASN Online Bankieren. Daarbij kun je per incassant aangeven wat de maximale afboekingsfrequentie is en hoe hoog het maximale bedrag is dat afgeschreven mag worden.

De eventuele betalingsverplichting naar de incassant vervalt hiermee echter niet, een eventuele machtiging blijft bestaan. Wij adviseren je om contact op te nemen met de incassant om tot een oplossing te komen. De incassant wordt automatisch op de hoogte gebracht. Wil je alle lopende incasso's op de rekening behouden en daarmee voorkomen dat je onverhoopt rekening(en) te laat betaalt? Dan raden wij je aan geen blokkadelijst aan te maken. De machtiging die je hebt afgegeven wordt namelijk niet stopgezet als je de incassant op de blokkadelijst plaatst. Hiervoor dien je rechtstreeks contact op te nemen met de incassant.

, waarmee kunnen we je helpen?