Roel Nozeman – Expert biodiversiteit

Biodiversiteitsverlies: de natuur als economische noodzaak “Jaarlijks verdwijnen volgens schattingen 45.000 soorten organismen. Dat is niet alleen een verarming voor de natuur, maar heeft ook consequenties voor klimaat en economie. Zo is de omzet van koffie, cacao, groente en fruit (sectoren die afhankelijk zijn van de bestuiving door insecten) wereldwijd ruim 500 miljard euro per jaar. Veel andere sectoren zijn (in)direct ook afhankelijk van biodiversiteit.”


Wie is Roel Nozeman

Biodiversiteit? Moet een bedrijf zich daar ook al mee bezighouden? Voor Roel is het antwoord overduidelijk ‘Absoluut!’. De milieuargumenten spelen vanzelfsprekend een rol, maar er staat veel meer op het spel. Hij is verantwoordelijk voor het realiseren van het langetermijndoel dat de ASN Bank zichzelf heeft gesteld, als eerste bank wereldwijd: een netto positief effect op de biodiversiteit in 2030 met alle investeringen. Om dit te bereiken heeft Roel afgelopen jaren gewerkt aan een methodiek om biodiversiteitsverlies meetbaar te maken, want pas dan kun je er structureel iets aan doen. De focus ligt nu op vergroten positieve impact en creëren van Common Ground hierover in financiële sector.

Voor wie?

Roel’s oproep om meer aandacht te besteden aan biodiversiteit is een eye-opener. Op bevlogen wijze deelt hij hoe onze samenleving en economie afhankelijk is van de biodiversiteit en hoe wij dat op waarde moeten schatten. Eerder wist ASN Bank via het maken van open source modellen de impact van CO2 en mensenrechten de financiële sector in beweging te krijgen. Nu doet zij hetzelfde met biodiversiteit, omdat het zo’n fundamentele bouwsteen van een betere toekomst is. Roel laat je graag zien hoe dat werkt en waarom het zo belangrijk is voor ons voorbestaan.

Misschien ken je Roel van:

 • ASN Bank waarschuwt: 'Investeerders negeren waarde van ecosystemen | FD
 • De belangen van economie en natuur zijn allesbehalve tegenstrijdig | FD
 • Opinion: Financial sector activities need to be included in the EU's CSDDD | Finance for Biodiversity
 • Wat goed is voor de natuur, is ook beter voor de economie | Trouw

  Roel is beschikbaar voor:

  • Lezingen
  • Paneldiscussies
  • Interviews

  Wil je in contact komen met Roel?

  Neem dan contact op met onze communicatieadviseur Shamal Swiers.

  Download hier de pdf

  ,
  waarmee kunnen we je helpen?