ASN Bank klimaatneutraal in 2030

Het klimaat verandert, waardoor de aarde opwarmt en het weer extremer wordt. Dat veroorzaakt steeds grotere maatschappelijke problemen. Vooral de uitstoot van broeikasgassen veroorzaken klimaatverandering. Banken dragen bij aan de klimaatverandering doordat ze geld steken in activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van broeikasgassen. Bijvoorbeeld in elektriciteitscentrales, industrie en transport.

Please find information in English at the bottom of the page.

Broeikasgassen voorkomen

ASN Bank wil de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Daarom zetten wij een nieuwe, vergaande stap: wij willen dat al onze investeringen in 2030 netto klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat al onze investeringen samen evenveel broeikasgassen voorkomen als uitstoten. Dat doen we door:

  • veel minder geld te steken in activiteiten die broeikasgassen uitstoten, en
  • nog meer te investeren in duurzame energie en energiebesparing.

Kennis delen

Wij zijn wereldwijd de eerste bank die zover wil gaan. We hopen dat anderen volgen. Daarom delen we de kennis die we hierover verzamelen, graag met anderen. Op deze pagina is alle informatie over onze aanpak te vinden.

Nieuwsberichten

Documenten

Blogs

EU-top laat kans voor het klimaat liggen - Ewoud Goudswaard

Andere media

ASN Bank climate neutral by 2030

The climate is changing, causing all sorts of social problems. That is why ASN Bank intends to be climate neutral by 2030. This means that all our investments jointly should prevent as much carbon emissions as they create. We are the first bank in the world that is willing to go that far. Hoping that others will follow suit, we are keen to share with others the knowledge we collect in this regard. Here you can find all the information about our approach.

Information

Video ASN Bank Climate neutral

, waarmee kunnen we je helpen?