5 december 2019

Afgelopen zomer hebben 4000 vrijwilligers de Watermonster-meetkit van Natuur & Milieu en ASN Bank aangevraagd. Ruim 850 vrijwilligers gingen aan de slag en stuurden een watermonster uit een sloot of meertje in hun buurt terug. Een groot succes!

Kwaliteit van water is zorgelijk

Helaas laten de resultaten zien dat de kwaliteit van de gemeten wateren zorgelijk is. Het ging in dit onderzoek om kleine wateren: sloten, plassen, meren en vennen. Die zijn kwetsbaar omdat ze vaak dichtbij verontreinigingsbronnen liggen. Daardoor hebben ze last van mest, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, maar ook het overlopen van het riool als gevolg van heftige regenbuien. Terwijl vogels, insecten, vissen en planten zich juist heel fijn voelen in en rond die kleine wateren.

Stikstof en fosfaat boven de norm

Met de meetkit van ‘Vang de Watermonsters’ onderzochten de deelnemers de helderheid van het water en de soorten waterplanten. Uit de resultaten blijkt dat 22% van de onderzochte wateren slecht scoort (troebel, kroos), 61% matig (tekenen van vervuiling) en 17% van goede kwaliteit is (helder water, ondergedoken planten).

Onderzoeksinstituut NIOO-KNAW heeft ook de waarden van voedingstoffen in het water onderzocht. Ook dat was niet goed: ruim driekwart van de metingen geven een stikstof- en/of fosfaatwaarde boven de norm.

Hierom zijn al die deelnemers waardevol

De overheid meet de kwaliteit van kleine wateren nauwelijks. Daarom is zo’n groot vrijwilligersonderzoek heel waardevol. Al deze mensen brachten de waterkwaliteit in Nederland in kaart. Roel Nozeman, biodiversiteitexpert ASN Bank, geef het belang daarvan aan: ‘De hoge respons laat zien dat mensen zich betrokken voelen bij de kleine wateren bij hen in de buurt. Uit het onderzoek blijkt dat onze leefomgeving kwetsbaar is. Het is heel mooi dat mensen daar met waterbeheerders verandering in willen brengen.’

Komend jaar willen we het onderzoek herhalen, maar dan met nog meer vrijwillige onderzoekersen op meer locaties.

Lees hier de publiekssamenvatting van het onderzoek Vang de Watermonsters (pdf).

Jongetje neemt een watermonster in een sloot

ASN Bank en de waterkwaliteit

Biodiversiteit is een van de 3 pijlers van ons duurzaamheidsbeleid en we verstrekken leningen aan diverse gemeenten en waterschappen. Daarom hebben wij Natuur & Milieu financiële steun voor dit onderzoek verleend. We willen het grote belang van goede waterkwaliteit onder de aandacht brengen van alle betrokken partijen en burgers. Als iedereen de handen ineenslaat, kunnen er goede stappen worden gezet om weer een waterkwaliteit te krijgen die bij Nederland als waterland hoort.

Lees hoe ASN Bank aan een betere biodiversiteit werkt

Delen op: