Vijftien financiële instellingen sluiten zich aan bij het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)

Den Haag, 4 maart 2021

Vijftien financiële instellingen sluiten zich aan bij het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Daarmee gaan zij zich actief inspannen voor een gezamenlijke methodiek om de impact van hun investeringen en leningen op biodiversiteit te meten én te rapporteren. De financiële instellingen kunnen hiermee hun biodiversiteit footprint berekenen en gericht sturen op herstel en bescherming van biodiversiteit.

Uitbreiding van het platform

Het Partnership for Biodiversity Accounting Financials is in 2019 geïnitieerd door ‘founding partners’ ASN Bank (onderdeel van de Volksbank), ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump. Vijftien financiële instellingen sluiten zich daar nu bij aan: ABN Amro, APG, Achmea Investment Management, a.s.r. vermogensbeheer, BNP Paribas, De Volksbank, Finance in Motion, FirstRand Group, NN Investment Partners, NWB Bank, Piraeus Financial Holdings, Rabobank en Rathbone Greenbank Investments, UFF African Agri Investments en Van Lanschot Kempen. In totaal telt het platform nu 21 leden met een totaal belegd vermogen van 5,8 biljoen dollar (AUM).

Roel Nozeman, Senior adviseur biodiversiteit bij ASN Bank en voorzitter van PBAF is enthousiast over de uitbreiding van het kennisplatform.

“Een groeiende groep banken, verzekeraars en andere financiële instellingen beseft dat het verlies van biodiversiteit een groot risico vormt, voor de maatschappij én de economie, en dat er nu actie nodig is. Via onze investeringen en beleggingen kunnen we de schade aan ecosystemen beperken en bijdragen aan bescherming en herstel van natuur. Dat vraagt wél om een gezamenlijke aanpak om onze impact te meten en data te gebruiken, zoals wij dit eerder op het gebied van klimaat hebben gedaan. Er ligt een mooie basis met het common ground report dat PBAF vorig jaar tijdens een VN-conferentie over biodiversiteit heeft gepresenteerd. Met alle nieuwe partners gaan we daar nu verder aan bouwen, in afstemming met initiatieven zoals de Taskforce for Nature Related Disclosure (TNFD) en Europese wetgeving.”

2021: gezamenlijke meetmethodiek

De gezamenlijke ambitie van de PBAF-deelnemers is dat financiële instellingen hun impact op biodiversiteit gaan meten, hier transparant over communiceren en doelen gaan stellen om hun voetafdruk te verbeteren. Het streven is om in 2021 een nieuw rapport met daarin een door de deelnemers gedragen meetmethodiek te presenteren. Daarvoor gaan de deelnemers in meerdere werkgroepen met relevante onderwerpen aan de slag. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Biodiversiteit impact assessment in de landbouwsector.
  • Biodiversiteit impact en afhankelijkheden bij het investeren in aandelen.
  • Biodiversiteit impact assessments voor bosbouw, boslandbouw en natuurherstel.

Biodiversiteit onder zware druk

Biodiversiteit is de variatie aan leven en aan ecosystemen - de gebieden waarin dit leven voorkomt, zoals bossen en zeeën. Wereldwijd neemt de biodiversiteit momenteel snel af. Onderzoeken wijzen uit dat het leven van 1 miljoen planten- en diersoorten en daarmee de ecosystemen op aarde in ongekend tempo dreigen te verdwijnen. Veel grondstoffen en economische sectoren zijn direct of indirect afhankelijk van de variatie aan planten, dieren en insecten in de wereld. Naar schatting 50% van wat we wereldwijd met elkaar verdienen is afhankelijk van de natuur.

Over het Partnership for Biodiversity Accounting Financials

Het Partnership for Biodiversity Accounting Financials is in 2019 geïnitieerd door ASN Bank (onderdeel van de Volksbank), samen met ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump. De doelstelling van het partnership is om via kennisuitwisseling bij te dragen aan een geharmoniseerde aanpak voor het beoordelen en meten van impact op biodiversiteit door de financiële sector. Eind 2020 presenteerde het kennisplatform tijdens een VN-conferentie haar eerste common ground report om de positieve en negatieve impact van investeringen op biodiversiteit te meten.

Voor meer informatie: pbafglobal.com

Delen op: