Den Haag • 04 november 2015

Op 4 en 5 november vond het Strategieplatform Banken en Verzekeraars plaats. Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank, sprak daar over het klimaat en de cruciale rol van banken bij de aanpak van het klimaatprobleem. Hij haakte in op een nieuw woord in de nieuwe Dikke Van Dale: klimaatvluchteling. Een woord waar het klimaatprobleem en mensenrechten bij elkaar komen. En hij vertelde hoe de ASN Bank op weg is om in 2030 een volledig klimaatneutrale bank te zijn.

“Maar”, zei hij, “de ASN Bank gaat in haar eentje het klimaat niet redden. Dat moeten we samen doen, met onze collega’s in binnen- en buitenland. Want als banken met hun investeringen de uitstoot van CO2 naar beneden brengen, leidt dat tot een economie waarin de uitstoot van broeikasgassen afneemt.”

De ASN Bank is niet de enige die vindt dat banken deze rol hebben. “Uit onderzoek dat wij deden, bleek dat burgers vinden dat banken door investeringscriteria bij financiering macht kunnen uitoefenen. Uiteindelijk hebben dus ook wij in de ogen van mensen als sector een belangrijke rol bij het aanpakken van het klimaatprobleem.”

Ewoud riep de aanwezigen op te laten zien dat de financiële sector zijn verantwoordelijkheid neemt door de Montreal Pledge te onderschrijven. En hij vroeg de aanwezigen om de onderhandelaars in Parijs op te roepen om bij hun beraadslagingen ook te spreken over de betekenis van investeringen en financieringen voor de uitstoot van broeikasgassen.

“Uiteindelijk hoop ik dat het succes oplevert. Zodat over tien jaar, bij een nieuwe versie van Van Dale, een nieuw woord wordt geïntroduceerd: klimaatsolidariteit.”

Delen op: