31 maart 2020

Beleggers kunnen tijdelijk geen aandelen ASN-Novib Microkredietfonds verkopen. Dat besluit heeft de beheerder van het fonds genomen.

Voldoende geld in het fonds houden

De afgelopen periode verkochten beleggers meer aandelen in het ASN-Novib Microkredietfonds dan er aangekocht werden. Ook waren er extreme valutaschommelingen op de financiële markten als gevolg van de coronacrisis. Door deze schommelingen moet het fonds meer geld reserveren om de valutarisico’s voor beleggers af te dekken. Om te zorgen dat dit geld beschikbaar blijft, kunnen beleggers tijdelijk geen aandelen ASN-Novib Microkredietfonds verkopen.

Belangrijk voor beleggers en microkredietnemers

Het ASN-Novib Microkredietfonds belegt in ongeveer 90 microkredietinstellingen (MFI’s) in bijna 40 landen, via onderhandse leningen en aandelenparticipaties. Deze beleggingen worden niet verhandeld op de beurs en zijn niet op korte termijn te verkopen.

Voor zowel de microkredietnemers als de beleggers in het fonds is het belangrijk dat de leningen bij MFI’s in stand blijven. Door het fonds tijdelijk te sluiten voor verkopen kan de liquiditeit op peil blijven, en is er geen invloed op de microkredieten.

Tijdelijke maatregel

De maatregel om het fonds te sluiten voor verkopen is tijdelijk. Vanwege de verregaande impact van het coronavirus en de implicaties voor de marktontwikkelingen kunnen we nog niet aangeven hoe lang de maatregel van kracht is.

Meer informatie vindt u in de toelichting van ASN Beleggingsfondsen Beheer B.V

Delen op: