Samenwerking ASN Groenprojectenfonds en FMO succesvol

Den Haag • 22 augustus 2017

Eerder dit jaar kondigden wij aan dat het ASN Groenprojectenfonds een samenwerking aanging met de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af: twee projecten hebben inmiddels financiering toegezegd gekregen vanuit het fonds.

Waterkrachtcentrale voor duurzame energie goed voor 16,5 MW

Het eerste project is in Oost-Oeganda aan de noordelijke helling van Mount Elgon dicht bij de grens met Kenya en betreft de financiering van een kleinschalige installatie die middels waterkracht energie opwekt. Deze zogenaamde “run-of-the-river” waterkrachtcentrale heeft een capaciteit van 16,5MW en wordt gebouwd ter verbetering van de toegankelijkheid van energie. Naar verwachting wordt hiermee de uitstoot van ruim 30 duizend ton CO2/eq per jaar vermeden.

Financiering windkrachtcentrale goed voor 50 MW aan energie

Het tweede project betreft een financiering van een windkracht centrale in Pakistan. Het park zal gebouwd worden in het zuidelijk kustgebied bij Gharo, in de buurt van Karachi. Het park krijgt een capaciteit van 50 MW. Tevens wordt verwacht ruim 67 duizend ton CO2/eq per jaar aan CO2 uitstoot te vermijden.

Mooie stap richting heropening ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds is op dit moment gesloten voor beleggers om nieuw geld in te leggen. Dit komt met name doordat het fonds voldoende liquide middelen heeft ten opzichte van nieuwe beleggingsvoorstellen. Deze nieuwe investeringen zijn een forse stap in de goede richting om de liquide middelen in mooie projecten te investeren. Zij dragen bij aan het bespoedigen van het opengaan van het fonds voor nieuwe beleggingen.

“Mooi resultaat van samenwerking FMO”

De samenwerking tussen FMO en het ASN Groenprojectenfonds is aangegaan naar aanleiding van onze strategie om maximaal 10% van het fondsvermogen te beleggen onder de Groenregeling Buitenland. Deze regeling faciliteert financiering van groenprojecten in specifieke ontwikkelingslanden. Stephan Langen, Manager Beleggingsfondsen ASN, zegt hierover: "Deze projecten zijn een mooie toevoeging aan de portefeuille van ons fonds qua duurzame impact. We kunnen onder de Groenregeling Buitenland bijdragen aan toegang tot energie en energietransitie in ontwikkelingslanden. Tevens is het een mooi resultaat van de samenwerking tussen het fonds, dat gelden van particulieren bijeenbrengt, en het instituut FMO, dat al jarenlang mooie investeringen doet in ontwikkelingsgebieden."

Positieve impact gekoppeld aan rendement

Ook Nic Wessemius, Manager Business Development, FMO Investment Management, is positief: “De financiering vanuit het ASN Groenprojectenfonds in deze twee projecten zijn een goed voorbeeld van hoe ook de Nederlandse belegger kan bijdragen aan de internationale energietransitie. Juist daar waar de effecten van de klimaatverandering het meest merkbaar zijn. Deze projecten hebben zowel een zeer positieve impact op lokale bevolking alsook een aantrekkelijk financieel rendement. Daarmee is het een win-win situatie voor zowel de beleggers als de lokale bevolking in Oeganda en Pakistan. Wij kijken uit naar verdere samenwerking tussen FMO en het ASN Groenprojectenfonds."

Lees alles over het ASN Groenprojectenfonds.

Delen op: