4 maart 2019

Farmaceutische bedrijven houden er op grote schaal onethische bedrijfspraktijken op na. Sinds 2015 spreekt ASN Bank hierover met de farmabedrijven in het universum van de ASN Beleggingsfondsen. Het rapport met de resultaten van dit engagement verscheen vandaag. De conclusie is gematigd positief.

Veel farmaceutische bedrijven hebben ethisch beleid. Maar ze schieten tekort in de interne procedures die toezien op hun ethische handelen. Ze falen op het gebied van productkwaliteit en veiligheid en vertonen onethisch gedrag. Deze misstanden schaden patiƫnten, nationale systemen voor gezondheidszorg en dus ook de samenleving. Hoe groot de misstanden zijn, blijkt wel uit het feit dat farmaceuten in de VS in de afgelopen tien jaar meer dan 30 miljard dollar aan boetes moesten betalen.

In gesprek met farmaceuten

Tussen 2015 en 2019 voerden wij namens de ASN Beleggingsfondsen gesprekken met tien farmaceutische bedrijven uit het beleggingsuniversum van de ASN Beleggingsfondsen. Met vier ervan was het engagement intensief: AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis en Novo Nordisk. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen stelden we vragen over betalingen aan gezondheidsprofessionals, de beloning van hun verkooppersoneel en de transparantie daarover. We bespraken met elk bedrijf ook specifieke onderwerpen, zoals productveiligheid, de rapportage van wangedrag, externe audits en het marketingbudget.

Lees meer over het engagementtraject

De resultaten

Wat was het resultaat van deze vier jaar engagement? Dat staat in het evaluatierapport Van beleid naar praktijk dat onderzoeksbureau Sustainalytics in opdracht van ASN Bank schreef. De conclusie: we zijn gematigd positief. Er is in de afgelopen jaren enige vooruitgang geboekt, maar farmabedrijven moeten nog veel verbeteren. Positief is dat onze inspanningen effect hebben gehad: de bedrijven waarmee we intensief hebben gesproken, zijn het meest vooruitgegaan.

Een voorbeeld: AstraZeneca wordt transparant over de betalingen aan artsen wereldwijd. Dat beloofde het bedrijf in reactie op onze kritische vragen hierover tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2018. De Britse krant The Times wijdde er een artikel aan waarin wij ons standpunt uiteen konden zetten.

Uitkomsten per bedrijf

GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Novo Nordisk, Astellas Pharma en Orion voldoen aan ons duurzaamheidsbeleid. Zij blijven goedgekeurd voor de ASN Beleggingsfondsen. Als nieuwe farmaceut komt daar Merck KGAA bij, want het heeft goed beleid en weinig misstanden.

Vier bedrijven zijn afgekeurd: Bristol-Myers Squibb, BTG, Indivior en Merck & Co. Novartis is in juni 2018 al afgekeurd vanwege ernstige misstanden, waaronder een omkopingsschandaal in Griekenland.

Ook bij de goedgekeurde bedrijven komen nog steeds misstanden voor. We blijven hier namens de ASN Beleggingsfondsen scherp op letten. Ook blijven we met de farmabedrijven in gesprek.

Lees hier het evaluatierapport Van beleid naar praktijk

Delen op: