Overheid vernieuwt Groenregeling

Den Haag • 1 april 2016

Het ASN Groenprojectenfonds is een groenfonds. Dat wil zeggen: het belegt in projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. Welke projecten daarvoor in aanmerking komen, staat in de Regeling groenprojecten. De overheid heeft deze regeling per 1 april 2016 vernieuwd.

Groenregeling 2016 biedt nieuwe mogelijkheden

De overheid past de Regeling groenprojecten ongeveer eens in de vijf jaar aan. Dat doet zij om innovatie te stimuleren en in te spelen op de laatste ontwikkelingen op energiegebied. Zo kunnen onder de nieuwe regeling onder meer restwarmteprojecten en de opslag van zonne-energie worden gefinancierd. Ook de renovatie van monumenten en bedrijfshallen valt nu onder de regeling.

De nieuwe Regeling groenprojecten 2016 biedt het ASN Groenprojectenfonds ruimere mogelijkheden om duurzame initiatieven te financieren. Dankzij de uitbreiding leveren beleggers in het ASN Groenprojectenfonds een grotere bijdrage aan de doelen van het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013.
Lees meer over het ASN Groenprojectenfonds.

Over de Regeling groenprojecten

De Regeling groenprojecten is een voorbeeld van publiek-private samenwerking waarmee particulier geld wordt ingezet voor verduurzaming. De overheid biedt spaarders en beleggers een belastingvoordeel. Daardoor kunnen banken geld voor een lager tarief uitlenen aan investeerders met ‘groene’ projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst of de projecten voldoen aan de voorwaarden. Alle informatie over de nieuwe regeling is te vinden op de website van RVO.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het ASN Groenprojectenfonds is een beleggingsinstelling. De AIF-beheerder daarvan is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en het ASN Groenprojectenfonds zijn opgenomen in het register van de AFM. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) bepaalt het beleggingsbeleid van het ASN Groenprojectenfonds. Dit waarborgt dat de beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. Voor het ASN Groenprojectenfonds is een prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) beschikbaar via www.asnbank.nl. Lees de Eid voordat u besluit het beleggingsfonds te kopen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Delen op: