Opening Windpark Egchelse Heide: duurzaam opgewekte stroom voor omwonenden

17 september 2021

In het Limburgse Peel en Maas is deze maand het windpark Egchelse Heide feestelijk geopend. Vijf windturbines met een totaal vermogen van 21MW voorzien vanaf nu een groot deel van de omgeving van duurzaam opgewekte stroom. ASN Groenprojectenfonds financierde samen met Coöperatie Peel Energie en andere aandeelhouders de bouw van dit bijzondere project.

Het initiatief voor de bouw van het Limburgse windpark kwam van drie ondernemende melkveehouders met een gezamenlijke ambitie: een lokale energievoorziening om de omgeving sneller te verduurzamen.

Windpark Egchelse Heide levert voldoende energie voor de meerderheid van de particulieren in de gemeente Peel en Maas. Daarmee zetten de initiatiefnemers een grote stap om hun wens te realiseren. Naast het leveren van energie investeert het project ook in de verduurzaming van woningen binnen een straal van 1 km meter van het windpark én is er een fonds opgezet voor duurzame projecten.

Financiering door het ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds droeg 24 miljoen euro bij aan de financiering van het windpark. De overige 3 miljoen euro is bijeengebracht door andere aandeelhouders, waaronder een groep van 200 inwoners, verenigd in Coöperatie Peel Energie. Zij hadden vooraf de mogelijkheid om obligaties te kopen tegen een aantrekkelijke rente.

“De investering sluit aan bij de lange termijn ambitie van ASN om in 2030 met al haar financieringen en beleggingen klimaatpositief te zijn” vertelt fondsmanager Rosemarijn van der Meij van ASN Groenprojectenfonds. “Daarnaast is het ook een mooi voorbeeld van een commercieel en duurzaam energieproject waarin ook burgers actief participeren. Inwoners dragen zo direct bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van Nederlandse energiedoelen. Deze coöperatieve werkwijze zien we steeds vaker en sluit aan bij onze visie.”

Over het ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds is opgericht in 1995 en behoort daarmee tot de oudste groene beleggingsfondsen van Nederland. Het financiert projecten in duurzame energie en decentrale energievoorziening. De omvang van het fonds is dit jaar 449 miljoen euro.

Delen op: