5 februari 2021

Deze week heeft de Tweede Kamer brede steun uitgesproken voor het Noordzeeakkoord. Daarin staan afspraken over een gezonde Nederlandse Noordzee. ASN Bank is blij met dit akkoord, want het draagt bij aan de energietransitie en natuurherstel in de Noordzee.

Het is een drukte van belang op de Noordzee. Er lopen druk bevaren scheepvaartroutes. Er wordt volop gevist. De olie- en gassector haalt er fossiele energie vandaan. Energieleveranciers bouwen er windparken. Dat maakt het een van de drukst gebruikte zeeën ter wereld. Bij al die activiteit komt het leven in zee in het gedrang.

Zo zijn oesterbanken nagenoeg volledig uit de Noordzee verdwenen. Meer en goed beschermde gebieden zijn nodig om de biodiversiteit te herstellen: op dit moment is slechts 0,3 procent van de zee beschermd natuurgebied.

Gezonde Nederlandse Noordzee

In het Noordzeeakkoord hebben de energiesector (gas, olie en wind), de natuur- en milieuorganisaties, de zeehavens en een deel van de visserijsector afspraken gemaakt over een gezonde Nederlandse Noordzee. Het akkoord is een compromis, want er spelen vele, deels botsende belangen. Alle betrokken partijen hebben wat gegeven en wat genomen.

Dit zijn de belangrijkste afspraken:

  • De belemmeringen om windparken op zee te bouwen, worden weggenomen. Dat helpt bij de overgang van Nederland naar duurzame energie, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.
  • Er komt een fonds om een gezonde toekomst voor de visserij mogelijk te maken. Met financiële steun kunnen vissers verduurzamen of stoppen. Helaas is de steun van de visserijsector niet unaniem: de betrokken organisaties uit de visserijsector vertegenwoordigen net geen meerderheid van hun achterban.
  • In 2030 wordt 30 procent van de Noordzee beschermd gebied – veertig keer meer dan nu. Dat is noodzakelijk om het ecosysteem van de Noordzee gezond te houden. Ook komt er onderzoek naar de gezondheid van het leven in de Noordzee.

ASN Bank steunt De Rijke Noordzee

Ook ASN Bank staat achter het Noordzeeakkoord. Vanuit onze klimaatpositiefambitie financieren wij windparken op land, op zee en aan de kust. Daarnaast zetten wij ons sinds 2017 samen met Stichting De Noordzee in voor de natuur in de Noordzee, door steun aan het project De Rijke Noordzee. Dit onderzoekt hoe de biodiversiteit van de Noordzee een stimulans kan krijgen door de onderwaternatuur in windparken te versterken.

In windparken mag niet worden gevist. Dat geeft de natuur de kans te herstellen, bijvoorbeeld via de aanleg van kunstriffen voor oesters. Deze trekken ook andere vormen van zeeleven aan. Zo worden windmolenparken op zee kraamkamers van biodiversiteit.

Binnen het Noordzeeakkoord is nu ook afgesproken dat natuurversterkend bouwen het uitgangspunt wordt bij de aanleg van de windmolenparken en alle infrastructuur op de Noordzee. Een succes voor natuur en klimaat!

Lees hier wat we verder doen op het gebied van biodiversiteit

Wil je meer weten?

Duiker bij een octopus op de Doggersbank.

Delen op: