Nieuw ASN Biodiversiteitsfonds voor beleggen in natuurherstel

15 november 2021

ASN Bank biedt vanaf vandaag het ASN Biodiversiteitsfonds aan, gericht op herstel en bescherming van biodiversiteit. Met dit fonds van ASN Impact Investors bieden we onze klanten de mogelijkheid om te beleggen in natuurherstel én daar financieel rendement voor te ontvangen. Het ASN Biodiversiteitsfonds is daarmee de eerste in Nederland

Herstel van biodiversiteit is noodzakelijk

Herstel en bescherming van de wereldwijde biodiversiteit is noodzakelijk. Wereldwijd neemt de biodiversiteit namelijk enorm af. Onderzoeken wijzen uit dat het leven van 1 miljoen planten- en diersoorten-  en daarmee de ecosystemen op aarde -  in ongekend tempo dreigen te verdwijnen. Dat is niet alleen jammer van de natuur, het brengt ook het leven van mensen in gevaar. Terwijl investeren in biodiversiteit juist economische waarde kan opleveren.

Duurzame impact

Het ASN Biodiversiteitsfonds richt zich op vier sectoren: duurzame bosbouw, boslandbouw, duurzame zeeën en visserijen, en ecotoerisme. Het fonds investeert bijvoorbeeld in boslandbouw in het Amazonegebied, alternatieve zuivel die bijdraagt aan bodemherstel in Australië en een bedrijf dat met innovatieve technologie het kweken van vissen en zeedieren verduurzaamt.

De impact op het beschermen en herstellen van de biodiversiteit meten we in hectare beschermd en hersteld gebied op land en in zee. Het streven is dat met een investering van € 2.500 ieder jaar de biodiversiteit van een oppervlakte van 5.750 m2 (een voetbalveld) beschermd en hersteld wordt.

Pionieren

ASN is met dit fonds opnieuw een duurzame pionier in de beleggingsmarkt. Dat waren we in de jaren ’90 ook bij de start van het ASN Groenprojectenfonds en daarna het ASN Microkredietfonds. Beide fondsen hebben bewezen dat duurzame impact en een goed financieel rendement op lange termijn hand in hand kunnen gaan. Dat gaan we met dit fonds opnieuw laten zien. Om zo als aanjager de financiële sector verder te verduurzamen.

Meer informatie vindt u op de fondspagina.

ASN Bank is een handelsnaam van De Volksbank N.V. De Volksbank N.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd in het register van de AFM. De beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in art. 2:65 Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en het ASN Biodiversiteitsfonds zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Voor dit fonds zijn het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico’s. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via www.asnbank.nl. Lees het prospectus en de EBi voordat u besluit in dit fonds te beleggen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.


Delen op: