Nederlandse financiële instellingen werken samen aan duurzaamheidsdoelen

Den Haag • 07 december 2016

Woensdag 7 december overhandigt de Nederlandse financiële sector de Dutch Sustainable Development Goals Investing Agenda aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze agenda beschrijft hoe Nederlandse financiële instellingen kunnen bijdragen aan internationale duurzaamheidsdoelen. 21 instellingen hebben deze agenda (de SDGI Agenda) onderschreven. Namens ASN Bank heeft Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek, dat gedaan.

De zeventien Werelddoelen

In 2015 hebben de Verenigde Naties de ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit zeventien doelen: de Sustainable Development Goals (doelstellingen voor duurzame ontwikkeling). Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. De kern van deze doelen is een eind maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Duurzame ontwikkeling stimuleren

In de SDGI Agenda laten de 21 financiële instellingen zien hoe zij aan de Sustainable Development Goals kunnen bijdragen. Het doel van het rapport is de overheid en De Nederlandsche Bank aan te zetten samen met de financiële instellingen te werken aan deze duurzame doelen. Download het volledige rapport hier.

Duurzaam beleggen en financieren

ASN Bank draagt bij aan de Sustainable Development Goals doordat we met het geld van klanten duurzame ontwikkeling stimuleren via onze financieringen en beleggingen. Zo werken wij samen met onze klanten aan een leefbare wereld. In ons unieke duurzaamheidsbeleid is vastgelegd waar het geld van klanten wel en niet naartoe gaat. Lees meer over het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank.

Delen op: