Nederlander houdt grote bedrijven en overheid het meest verantwoordelijk voor natuurbescherming

  21 mei 2022

  Nederlanders beseffen dat de natuur van grote waarde is voor onze samenleving. Ook maakt de natuur bijna iedereen gelukkig. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van ASN Bank onder ruim 3.000 Nederlanders ter gelegenheid van Wereld Biodiversiteitsdag. Veel Nederlanders maken zich zorgen om de achteruitgang van de natuur, maar vooral om bedreigingen die wat verder weg zijn. Grote bedrijven en de overheid worden het meest verantwoordelijk gehouden voor maatregelen om onze negatieve impact op de natuur te verminderen. Nederlanders vinden het belangrijk om zelf ook duurzame stappen te maken, maar willen daar niet te veel moeite voor doen.

  In opdracht van ASN Bank vroeg Motivaction 3.111 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 80 jaar hoe zij de natuur beleven, waar zij zich zorgen over maken en wie er verantwoordelijk is voor natuurbehoud- en herstel.

  Het onderzoek laat zien dat Nederlanders beseffen dat de natuur waardevolle functies heeft voor onze samenleving. Voorbeelden daarvan zijn: bossen zijn belangrijk voor waterbeheer, voedselgewassen kunnen niet groeien zonder bestuivers, en groen in de stad zorgt voor verkoeling in tijden van hitte. 57% van de Nederlanders weet ook dat de natuur de samenleving ‘meer oplevert dan natuurbehoud ons kost’.

  Meer waardering sinds coronamaatregelen

  Daarnaast maakt de natuur ook (bijna) iedereen gelukkig. Gemiddeld brengen Nederlanders 7 uur per week in de natuur door, 61% doet dat liever nóg meer. Sinds de coronamaatregelen is 55% van ons de natuur nog meer gaan waarderen. Naast belangrijk, is of voelt de natuur voor veel Nederlanders ook dichtbij. Zelfs een flink deel van de mensen in sterk verstedelijkte gebieden vindt dat ze in ‘een groene leefomgeving’ wonen.

  Een groene straat in de binnenstad van Haarlem. Foto: INTREEGUE Photography / Shutterstock

  Hoe verder weg, hoe meer zorgen

  Nederlanders maken zich dan ook grote zorgen om de natuur. Tegelijkertijd laten we die zorgen niet te dichtbij komen. De meeste zorgen zijn er om mondiale problemen die verder weg zijn, zoals de Plastic Soup (76%), het verdwijnen van regenwoud (75%) en het verdwijnen van insecten en andere bestuivers (70%).

  Zwerfafval grootste zorg

  Dichterbij huis, in onze eigen woonomgeving, maken we ons allereerst druk om zwerfafval (67%), luchtvervuiling (52%), natuur die dreigt te verdwijnen voor industrie (52%) of woningen (50%), maar ook om de mogelijke komst van windmolens en zonneparken en hun impact op de natuur (34%).

  ‘Hogere belasting voor vervuilende bedrijven’

  Grote bedrijven (75%) en de overheid (72%) worden het meest verantwoordelijk gehouden voor maatregelen om de natuur te beschermen en te herstellen. 61% van de Nederlanders vindt dat de overheid bedrijven die schade aan de natuur veroorzaken hoger moet belasten, 54% is voorstander van strengere wet- en regelgeving. Voor bedrijven wordt het hergebruik van grondstoffen en producten (circulariteit) als belangrijkste maatregel gezien (59%). Op dit moment is er geen groot vertrouwen dat deze partijen de noodzakelijke maatregelen (gaan) nemen.

  Banken en pensioenfondsen worden door 49% van de Nederlanders verantwoordelijk gehouden voor het nemen van maatregelen. Van deze groep vindt de meerderheid (64%) dat banken en pensioenfondsen moeten stoppen met investeringen die schade toebrengen aan de natuur.

  Nederlander wil tot op zekere hoogte ook zelf bijdragen

  ASN Bank vroeg Nederlanders ook naar hun eigen gedrag. Daaruit blijkt dat we vertrouwen hebben in ons eigen handelen (85%), maar onszelf in mindere mate verantwoordelijk houden voor het nemen van maatregelen om de natuur te beschermen (50%). 77% van de Nederlanders maakt dagelijks duurzame keuzes, vooral als het weinig moeite kost en/of direct voordeel oplevert: we scheiden ons afval, gooien zo min mogelijk eten weg, kiezen voor duurzaam vervoer en wegen aankopen goed af.

  "Naar schatting 50% van wat we wereldwijd met elkaar verdienen is afhankelijk van de natuur."

  Reactie ASN Bank

  Volgens Arie Koornneef (directeur van ASN Bank) laat het onderzoek duidelijk zien dat Nederlanders begrijpen hoe de belangrijk de natuur voor ons is en beseffen dat er meer actie voor natuurbehoud- en herstel nodig is.

  “De urgentie wordt gevoeld en dat is terecht. Veel economische sectoren zijn (in)direct afhankelijk van de variatie aan planten, dieren en insecten in de wereld. Naar schatting 50% van wat we wereldwijd met elkaar verdienen is afhankelijk van de natuur.  Daarnaast is de natuur gezond: groen maakt ons gelukkig en verlaagt stress. Het is echt noodzakelijk dat overheid, bedrijfsleven en financiële sector meer maatregelen nemen om de biodiversiteit te beschermen. Daarnaast moet het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt om duurzame stappen te zetten.”

  Financiële sector heeft een grote rol

  ‘Opvallend’, vindt Koornneef dat Nederlanders primair de overheid en grote bedrijven verantwoordelijk houden en beperkte verwachtingen hebben van de financiële sector. “Banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen veel doen om dit complexe probleem mede aan te pakken, allereerst door te stoppen met investeringen in de fossiele sector en voor andere investeringen hun impact op de natuur te gaan onderzoeken.”

  Natuur staat wereldwijd onder druk

  Biodiversiteit is de variatie aan leven en aan ecosystemen - de gebieden waarin dit leven voorkomt, zoals bossen en zeeën. Wereldwijd neemt de biodiversiteit snel af, Nederland is zelfs koploper biodiversiteitsverlies. Onderzoeken wijzen uit dat het leven van 1 miljoen planten- en diersoorten en daarmee de ecosystemen op aarde in hoog tempo dreigen te verdwijnen.

  ASN Bank zet zich actief in voor bescherming en herstel van de natuur. In 2030 wil de bank met het totaal van beleggingen en financieringen netto positief bijdragen aan de biodiversiteit. Daarnaast werkt ASN Bank nauw samen met maatschappelijke partners aan versterking van de natuur in Nederland.

  Lees verder

  Het prijskaartje van de natuur
  Achtergrond: wat moet er gebeuren om de biodiversiteit te herstellen

  Over het onderzoek

  In opdracht van ASN Bank vroeg Motivaction 3.111 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 80 jaar hoe zij de natuur beleven, waar zij zich zorgen over maken en wie er volgens hen verantwoordelijk is voor natuurbehoud- en herstel. De steekproef, geworven uit het panel StemPunt van Motivaction, is representatief op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en regio.

  Delen op: