Minister Wiebes verwelkomt CO2-methodiek

Den Haag • 29 januari 2018

Op 16 januari ging minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in op Kamervragen over het CO2-rekenmodel dat op initiatief van ASN Bank tot stand is gekomen. Waar gaat het om en wat antwoordde Wiebes?

Eind 2015 benaderde ASN Bank andere financiële instellingen om samen te gaan werken aan een rekenmethode om de CO2-uitstoot van hun financieringen en beleggingen te meten. Twaalf Nederlandse banken, verzekeraars, fondsbeheerders en pensioenuitvoerders, waaronder ASN Bank en de Volksbank, vormden PCAF, het Platform Carbon Accounting Financials.

Doel

Het doel van PCAF: een methodiek ontwikkelen om de CO2-impact van de beleggingen en financieringen van financiële instellingen te meten– en dus hun klimaatimpact te berekenen. Daardoor kunnen zij zichzelf doelen stellen die de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige marges helpen houden.

Twee jaar werk

In december 2017 verscheen het rapport met de methodiek. Het rapport was het resultaat van twee jaar werk. Daarbij heeft ASN Bank een belangrijke rol gespeeld. We waren initiatiefnemer van PCAF en fungeerden als drijvende kracht achter de totstandkoming van het rapport. Vanaf het begin leverde ASN Bank zowel de voorzitter als de projectmanager en secretaris van het platform.

Kamervragen

Naar aanleiding van publiciteit rond het rapport stelde Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) in december vragen aan de regering. Wiebes antwoordde op 16 januari in de Kamer: ‘Ik verwelkom de methodiek die door twaalf Nederlandse financiële instellingen is ontwikkeld om de CO2-voetafdruk van de portefeuille(s) van individuele instellingen in kaart te brengen.’

‘Nederland als geheel scoort goed op deze doelen’, zei Wiebes, ‘maar tegelijkertijd inventariseren we waar we nog kunnen verbeteren. Ditzelfde geldt voor de financiële sector, en ik steun daarom het initiatief van deze werkgroep van harte.’

Ook milieu en sociale duurzaamheid

Volgens Wiebes kan het consumenten helpen bij de keuze van een bank, als banken hun klimaatimpact berekenen en openbaar maken. Hij gaf ook aan dat dit niet voldoende is: de financiële sector moet niet alleen zijn klimaatimpact meten, maar ook zijn invloed op het milieu en sociale duurzaamheid.

Lees meer over ASN Bank en klimaat.

Lees de Tweede Kamernotulen over de Kamervraag en Wiebes’ antwoord.

Delen op: