Kennisplatform onderzoekt positieve impact biodiversiteit investeringen

2 maart 2020

Op initiatief van ASN Bank is onlangs het Partnership Biodiversity Accounting Financials (PBAF) opgericht. Met dit kennisplatform richt ASN Bank zich samen met vijf financiële instellingen (ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump) op de impactmeting van investeringen met een positieve bijdrage aan biodiversiteit. Binnen PBAF wordt onderzocht met welke investeringen een bank of investeerder kan bijdragen aan het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, en hoe de impact van deze investeringen zijn te meten of te berekenen. Financiële instellingen kunnen hiermee investeringsbeleid formuleren dat rekening houdt met biodiversiteit.

Roel Nozeman, Senior Adviseur Biodiversiteit ASN Bank: ’Met de oprichting van PBAF delen de aangesloten financiële instellingen open source kennis met elkaar op dit onderwerp, en willen we belangrijke vragen over positieve impact op biodiversiteit beantwoorden.’

PBAF werkt in eerste instantie toe naar een ‘common ground’ publicatie, waarin de gemeenschappelijke basis voor het meten van de positieve impact van investeringen op biodiversiteit beschreven staat. Door middel van cases worden specifieke beleggingen in bijvoorbeeld bosaanplant, bosbouw en landschapsherstel doorgerekend. De doelstelling is om dit in mei 2020 af te ronden. Op basis van deze methodiek worden andere financiële instellingen in binnen- en buitenland uitgenodigd zich aan te sluiten. Dit om een zo breed mogelijk gedragen methode met uitgangspunten te realiseren.

Lees hier meer over ons doel om in 2030 met onze beleggingen en financieringen een netto positief effect op biodiversiteit te hebben.

Delen op: