Eerste gezamenlijke rapport over leefbaar loon, langdurige betrokkenheid nodig voor verandering

28 oktober 2021

Platform Living Wage Financials brengt vandaag haar eerste gezamenlijke rapport over de voortgang van het engagement voor leefbaar loon naar buiten. Daaruit blijkt dat er nog een lange weg te gaan is voordat een leefbaar loon de norm is. Steeds meer bedrijven erkennen het probleem en beloven hieraan te werken, het is nu zaak dat zij dit ook in praktijk gaan brengen.

De voorgaande drie jaren publiceerde ASN Bank een eigen rapport over de voortgang van de implementatie van leefbaar loon bij de kledingbedrijven die wij goedgekeurd hebben voor de ASN-beleggingsfondsen.

Kirsten Kossen, senior mensenrechtenadviseur bij ASN Bank is blij dat er voor het eerst een platformbreed rapport wordt uitgebracht. “De financiële instellingen die lid zijn van het platform beheren gezamenlijk 4,6 biljoen euro. Samen kunnen we meer impact maken. Daarom is het waardevol dat alle leden hier voor de lange termijn in zitten. De afgelopen vier jaar laten zien dat verandering niet over een nacht ijs gaat, maar dat we moeten blijven duwen. Het gaat in heel kleine stapjes vooruit.”

Kledingbedrijven hebben inzicht in het probleem, nu nog actie

ASN Bank neemt sinds 2016 het voortouw in het onder de aandacht brengen van leefbaar loon in de kledingsector. In 2030 moeten de kledingbedrijven die wij goedgekeurd hebben voor de ASN-beleggingsfondsen alles doen wat nodig is om een leefbaar loon te betalen aan productiemedewerkers van directe leveranciers.

Kirsten: “Je moet eerst weten waar het probleem precies in zit voordat je het kunt oplossen. Steeds meer kledingbedrijven verzamelen gegevens over de lonen die betaald worden in hun keten. Daarmee krijgen ze inzicht in hoe groot het gat is tussen de huidige lonen en een leefbaar loon. Dat is een goede stap, maar natuurlijk nog lang niet voldoende. Dit is een traject van de lange adem. De komende jaren blijven we met de bedrijven in gesprek en willen we heldere afspraken maken over de voortgang die we verwachten van de bedrijven.”

Onderzoeksrapport over drie sectoren

Het onderzoeksrapport is gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van Platform Living Wage Financials (PLWF). ASN Bank deed voor de vierde keer onderzoek naar de resultaten van de 15 bedrijven die goedgekeurd zijn om in te beleggen.

Daarnaast onderzochten andere PLWF-leden 18 andere kledingbedrijven. Het PLWF is een samenwerkingsverband van inmiddels 18 financiële organisaties die bedrijven waarin zij beleggen stimuleren tot het betalen van een leefbaar loon in onder andere de kledingsector, voedingsmiddelensector en de retailsector.

Je kunt hier het rapport downloaden.

Het belang van leefbaar loon

Het verdienen van een leefbaar loon is ontzettend belangrijk in de strijd tegen wereldwijde armoede. In veel landen is het minimumloon niet genoeg om van te leven. Een leefbaar loon is een salaris dat voldoende is om te voorzien in de basisbehoeften van een werknemer en zijn of haar gezin. Denk daarbij aan zaken als voeding, kleding, huisvesting en andere dagelijkse lasten, bijvoorbeeld voor school of het bezoeken van een arts.

Daarbij kan het verdienen van een leefbaar loon een katalysator zijn om andere arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo neemt de kans op kinderarbeid af als de ouders van een gezin genoeg verdienen.

Lees hier verder hoe ASN Bank zich inzet voor leefbaar loon en mensenrechten

Delen op: