'Die windmolens draaien ook voor jou'  

Den Haag • 10 juni 2014

Hoewel mensen veelal positief zijn over windenergie, bestaat er weerstand tegen de plaatsing van windmolens. Met de campagne Wind wil Natuur & Milieu het imago van windenergie versterken, want de energievoorziening van de toekomst kan niet zonder windenergie. De boodschap van de campagne luidt: “Windenergie is onmisbaar en maakt dingen mogelijk. Die molens draaien ook voor jou.”

In het kader van ons duurzame thema “duurzame energie” steunt de ASN Bank de campagne Wind namens klanten met een rekening ASN Ideaalsparen en met een ASN Creditcard. Aan de campagne doen ook de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en tien organisaties uit de windenergiebranche mee.

Wat vindt de ASN Bank van windmolens?

De ASN Bank is voor windenergie, maar stelt wel duidelijke voorwaarden. In de buurt van woningen of natuur zullen windmolens aan strikte voorwaarden moeten voldoen zoals betrokkenheid van omwonenden en andere belanghebbenden. Ook zijn er veel mogelijkheden voor windmolens in zee, op industriegebieden, langs wegen en in gebieden met grootschalige landbouw. We pleiten er sterk voor dat mensen kunnen meepraten over de plaatsen waar windmolens komen. En dat zij kunnen meeprofiteren van de opbrengst.

Waarom steunt de ASN Bank de campagne Wind?

Voor een duurzame samenleving is essentieel dat de energie wordt opgewekt uit bronnen die niet kunnen opraken, zoals zon en wind. Dat belast het milieu en klimaat immers veel minder dan opwekking van energie uit fossiele bronnen. Dat laatste gaat gepaard met uitstoot van broeikasgassen en vervuiling van het milieu – met een grote negatieve invloed op ons klimaat en onze leefomgeving. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen beperkt.

Omdat we willen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem investeren wij in duurzame energie, zoals projecten voor zonne- en windenergie. We beoordelen de bedrijven en landen waarin we beleggen of die we financieren, op hun CO2-uitstoot. En we hebben onszelf als doel gesteld om in 2030 per saldo klimaatneutraal te zijn. Niet alleen met onze kantooractiviteiten, maar ook – en met een veel grotere impact – met onze financieringen en beleggingen.

Windmolens en Natuur & Milieu

Op de website www.windvoorjou.nl leest u meer over de campagne Wind en staan feiten die de fabels over windenergie ontkrachten.

Delen op: