Congolese arts opent duurzaamheidsfestival van ASN Bank

Den Haag • 8 september 2016

Samenvatting

Zaterdag 24 september 2016 spreekt Denis Mukwege op het duurzaamheidsfestival MorgenVandaag van de ASN Bank. Dr. Mukwege (61) is een Congolese gynaecoloog en mensenrechtenactivist. In het Panzi Ziekenhuis in Oost-Congo hielp hij met zijn team bijna vijftigduizend vrouwelijke slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld. Slachtoffers krijgen niet alleen medische zorg, maar ook psychische, sociaal-economische en juridische ondersteuning. Mukwege ontving hiervoor onder meer de Sacharovprijs en de mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties.

Presentator Art Rooijakkers interviewt hem over zijn inzet voor vrouwen die slachtoffer werden van groepsverkrachtingen en seksueel geweld in Congo en zijn missie om de democratie in het land te versterken. MorgenVandaag vindt plaats in de MetaalKathedraal in Utrecht.

Seksueel misbruik als wapen

Denis Mukwege beschrijft het seksuele misbruik in de Democratische Republiek Congo als een vorm van wapengeweld en hij veroordeelt openlijk de wetteloosheid die in Congo op dit gebied heerst.

“It is first and foremost a strategy of humiliation, power, and subjection. It aims to destroy the source of life and so, it concerns us all.”

Verhaal als middel tegen geweld

Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank, is vereerd met de komst van Mukwege naar MorgenVandaag.

“Dr. Mukwege strijdt tegen een afschuwelijke vorm van geweld, waarbij vrouwen en kinderen voor hun leven verminkt worden. Hij vecht daarmee voor de toekomst van zijn land, met gevaar voor eigen leven. Zijn strijd sluit aan bij de missie van de ASN Bank voor een samenleving waarin huidige en toekomstige generaties in welzijn en welvaart kunnen leven. Het verhaal van Dr. Mukwege draagt hieraan bij en verdient zoveel mogelijk aandacht.”

De ASN Bank belegt niet in ondernemingen die betrokken zijn bij wapenproductie, -handel en –distributie en hanteert hier strenge criteria voor. Ook investeert de bank geen geld in mijnbouw, een sector waar veel kinderarbeid en andere misstanden voorkomen.

Awards

In 1999 richtte Mukwege het Panzi-ziekenhuis op in Bukavu, Oost-Congo. Inmiddels heeft de arts al bijna 50 duizend vrouwen fysiek en mentaal geholpen om van de gevolgen van het geweld te genezen en op weg te gaan naar een nieuw bestaan. Mukwege is meerdere keren genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. In 2008 won hij de mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties. Zes jaar later ontving hij de Sacharovprijs van het Europees Parlement. Recent werd bekend dat hij dit jaar de Seoul Vredesprijs ontvangt. Meer informatie over Dr. Mukwege is te vinden op www.mukwegefoundation.org.

MorgenVandaag en de ASN Bank

De naam MorgenVandaag geeft kort de missie van de ASN Bank weer: de keuzes van vandaag voor de rechtvaardige, duurzame wereld van morgen. MorgenVandaag is een jaarlijks duurzaamheidsfestival voor klanten en andere geïnteresseerden. Tijdens MorgenVandaag worden onderwerpen besproken die iedereen met een maatschappelijke betrokkenheid aan het hart gaan. Het programma biedt de keuze uit lezingen, debatten, exposities, interviews, panelgesprekken, presentaties en muziek.

Opening MorgenVandaag

Denis Mukwege opent MorgenVandaag met een speech en een gesprek met presentator Art Rooijakkers. Aan de hand van beelden en verhalen deelt hij zijn inspiratie en de motivatie voor zijn werk. Hij gaat in op de noodzaak om het geweld tegen vrouwen te stoppen, de democratische ontwikkeling in Congo te bevorderen en te strijden tegen het gebruik van wapens.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: