6 oktober 2020

Vanaf 5 oktober is het ASN-Novib Microkredietfonds weer open voor verkopen. De kas van het fonds is inmiddels weer goed gevuld. En er is uit voorzorg een voorziening getroffen. Dankzij versoepelde tijdelijke betalingsregelingen waren ondernemers met een microkrediet beter in staat het hoofd boven water te houden in de coronacrisis.

Zoals we in het bericht van 4 augustus hebben uitgelegd werd het ASN-Novib Microkredietfonds vroeg in het jaar geconfronteerd met twee unieke en impactvolle gebeurtenissen: de coronacrisis en het uitstappen van een distributiepartner (een financiële dienstverlener die het fonds aan klanten aanbood) . Deze beslissing was van tijdelijke aard en was door de distributiepartner al genomen voordat de coronacrisis uitbrak.

Het kassaldo van het fonds is de afgelopen maanden flink verbeterd. Er kwamen rentebetalingen en aflossingen van de microfinancieringsinstellingen (MFI’s) binnen en er werden uit voorzichtigheid geen nieuwe leningen aan MFI’s verstrekt.

Koersdaling door de genomen voorziening

Met het oog op de aanhoudende coronacrisis heeft de fondsbeheerder op 11 mei 2020 geld opzij gezet om in de toekomst niet ontvangen rente of aflossingen mee op te vangen. Het boeken van de voorziening verlaagde de waarde van het fonds en had in mei een daling van de koers tot gevolg. Als de gevolgen van de coronacrisis uiteindelijk meevallen, valt deze voorziening deels vrij en kunnen de waarde van het fonds en de koers weer omhoog gaan.

De koers van het ASN-Novib Microkredietfonds wordt bepaald door de onderliggende waarde. Met name de waarde van de verstrekte leningen aan de MFI’s en de ontvangen rentes. Zoals bij al onze fondsen wordt de koers dus niet bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod in het fonds.

Goed voor ondernemers én beleggers

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis kregen veel Nederlanders met een inkomensterugval de mogelijkheid om hun maandelijkse hypotheekbedrag op pauze te zetten. Een soortgelijke regeling konden wij ondernemers met een microkrediet ook aanbieden. Zij hoefden een paar maanden niet op hun microkrediet af te lossen.

Deze versoepeling in betalingsregelingen was in het belang van de ondernemer, maar ook in uw belang als belegger in het ASN-Novib Microkredietfonds. De kans dat een lening volledig wordt terugbetaald, neemt door deze adempauze namelijk sterk toe. Daarnaast blijft de lening rente-inkomsten voor het fonds genereren.

Lees meer over het belang van financiële flexibiliteit voor micro-ondernemers: interview met fondsmanager van het ASN-Novib Microkredietfonds Sascha Noé.

Meer informatie vindt u in de toelichting van ASN Beleggingsfondsen Beheer B.V (pdf).

Delen op: