Den Haag • 14 april 2016

Kinderen horen niet te werken. Net als in Nederland hebben kinderen wereldwijd recht op een veilige omgeving en bescherming tegen uitbuiting en misbruik. Om kinderarbeid tegen te gaan is onderwijs van groot belang. Daarom steunt de ASN Bank projecten van haar partners Cordaid Kinderstem en Plan Nederland die ervoor zorgen dat meer kinderen naar school gaan. Of ze nu arm of rijk, jongen of meisje zijn.

In 2015 steunden wij onze maatschappelijke partners met in totaal 2.000.000 euro. Daarvan ging ruim 500.000 euro naar onderwijsprojecten om kinderarbeid tegen te gaan.

Kinderen naar school in Nepal en Congo

In Nepal gaan kinderen – vooral meisjes – nauwelijks naar school omdat ze moeten werken. Met steun van de ASN Bank gaat Plan Nederland ervoor zorgen dat in 32 gemeentes in het Bardiya-district geen kinderarbeid meer voorkomt. Dat doet Plan door kinderen te bevrijden uit kinderarbeid en hun voorlichting en scholing te bieden. Zo gaat Plan direct 9450 jongeren helpen en daarmee indirect ruim tachtigduizend families.

Door jaren van oorlog is er veel mis met de onderwijssituatie in Congo. Kinderen gaan niet naar school. Met steun van de ASN Bank verbetert Cordaid Kinderstem de kwaliteit van het onderwijs. De organisatie bouwt scholen, schaft lesmaterialen aan en organiseert bijscholing voor leraren. Met succes! In 2015 hielp Cordaid Kinderstem zo bijna 10.000 kinderen op 24 basisscholen en 4 middelbare scholen.

Partners helpen onze missie te realiseren

De ASN Bank streeft naar een duurzame, rechtvaardige samenleving. Om deze missie te realiseren, werken we onder meer samen met elf maatschappelijke partners. Zij vergroten onze daadkracht op het gebied van duurzaamheid. Tien van deze partners zijn gekoppeld aan de vijf duurzame thema’s die we samen met klanten hebben gekozen: eerlijke handel, (tegen) kinderarbeid, duurzame energie, (tegen) wapenindustrie, en zorg & welzijn. Namens klanten met een rekening ASN Ideaalsparen schenken wij jaarlijks minstens 100.000 euro aan deze projecten. Daarnaast verdelen we elk jaar een flexibel bedrag over de partners o.a. op basis van de thema’s die onze klanten het belangrijkst vinden. Bovendien gaat van elke uitgave die een Creditcardhouder doet, ongeveer 0,25% -uit de inkomsten van de ASN Bank- naar de projecten die horen bij de thema’s.

Over 2015 ontvingen onze maatschappelijke partners ieder ruim 160 duizend euro. Met dit geld kunnen zij ook in 2016 hun projecten voortzetten.

Maatschappelijke partners in 2016
Tegen kinderarbeid Cordaid Kinderstem
Plan Nederland
Duurzame energie Natuur & Milieu
Urgenda
Tegen wapenindustrie War Child
Amnesty International
Eerlijke Handel Oxfam Novib
Solidaridad
Zorg & welzijn Nationaal Ouderenfonds
KNFG Geleidehonden

ASN Jeugdsparen

Namens ASN Jeugdspaarders geven we een financiële bijdrage aan kinderprojecten van Cordaid en Nationaal Fonds Kinderhulp. Per nieuw geopende rekening ASN Jeugdsparen doneren wij 10 euro aan Cordaid en Kinderhulp samen. Daarnaast schenken we elk jaar een percentage dat is gekoppeld aan de totale inleg op ASN Jeugdsparen. Over 2015 bedroeg onze bijdrage in totaal 360.000 euro. Met dit bedrag helpt Nationaal Fonds Kinderhulp kinderen in Nederland die in armoede leven. Cordaid maakt met deze bijdrage goed onderwijs in Malawi mogelijk.

Lees meer over de projecten voor kinderen.

Delen op: