Den Haag • 24 november 2016

ASN Bank wil met haar financieringen en beleggingen een zo groot mogelijke positieve invloed hebben op de biodiversiteit. Hoe we dit aanpakken deelden we tijdens twee bijeenkomsten over biodiversiteit.

Innovative Financing Mechanism for Biodiversity

De Europese Unie werkt samen met China aan bevordering van biodiversiteit. Onder de noemer Innovative Financing Mechanisms for Biodiversity worden seminars en vergaderingen van experts georganiseerd.

Op uitnodiging van de EU besprak ASN Bank in China de rol van de financiële sector bij biodiversiteit. Irene de Jong, adviseur Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek van ASN Bank, gaf daarover op 23 november een presentatie. Zij sprak over de methodologie die ASN Bank heeft ontwikkeld om de impact van haar investeringen op biodiversiteit te meten. Zij behandelde eveneens de rol van de financiële sector op het gebied van biodiversiteit.

Natural Capital Conference

Op 24 november sprak Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek van ASN Bank, over hetzelfde onderwerp in Den Haag. Daar vond de Natural Capital Conference plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door het Platform Biodiversity, Ecosystems & Economy (Platform BEE). Dit is een Nederlands initiatief waarin ondernemingen, natuurorganisaties en wetenschappers samenwerken om biodiversiteit en ecosystemen te beschermen en herstellen.

Waarom aandacht voor biodiversiteit?

De mens kan niet zonder biodiversiteit. De variatie aan leven, inclusief ecosystemen op land en in water, levert ons essentiële zaken. Zoals schoon water, voeding, leefomgeving, brandstof en medicijnen. Wereldwijd is er echter sprake van verlies aan biodiversiteit. Jaarlijks verdwijnen er tweehonderd tot tweeduizend soorten, voornamelijk door toedoen van de mens.

Langetermijndoel biodiversiteit

We hebben onze verantwoordelijkheid voor biodiversiteit genomen. Daarom zijn we momenteel bezig een langetermijndoel voor biodiversiteit te formuleren. We hebben al grote stappen gezet in de ontwikkeling van de methodiek. Dit langetermijndoel moet ervoor zorgen dat onze financieringen en beleggingen een zo groot mogelijke positieve invloed hebben op de biodiversiteit.

Hiermee willen we ook een voorbeeld zijn voor andere financiële instellingen en ze stimuleren ook te werken aan verbetering van biodiversiteit. We maken het langetermijndoel biodiversiteit begin 2017 bekend.

Lees meer over ASN Bank en biodiversiteit

Delen op: