Den Haag • 25 oktober 2016

ASN Bank heeft een ambitieuze klimaatdoelstelling: we willen in 2030 netto klimaatneutraal zijn. We waren de eerste bank die zich dit doel heeft gesteld. Hoe we dit aanpakken delen we eind oktober op twee klimaatbijeenkomsten: de Nationale Klimaattop 2016 en de Global Roundtable van het UNEP Finance Initiative.

Invloed op het klimaat meetbaar maken
Op 25 oktober spreekt Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid en -Onderzoek van ASN Bank, op de Global Roundtable in Dubai. Hij vertelt over de methodologie die ASN Bank heeft ontwikkelt om de impact van haar investeringen op het klimaat te meten.

Ook op de Nationale Klimaattop in Rotterdam op 26 oktober staat dit onderwerp op de agenda. Daar levert algemeen directeur Ewoud Goudswaard zijn bijdrage aan een panelgesprek over klimaatdata in de financiële sector.

Ambitie ASN Bank: klimaatneutraal in 2030
Het klimaat verandert en de aarde warmt op. Om onder de 2 graden opwarming te blijven moet een hoop veranderen en financiële instellingen kunnen daaraan een steentje bijdragen. ASN Bank wil klimaatverandering zoveel mogelijk beperken en is op weg om in 2030 netto klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat al onze investeringen samen evenveel broeikasgassen voorkomen als uitstoten. Door kennis en ervaring over het meten van klimaatimpact te delen, willen we andere financiële instellingen inspireren ons voorbeeld te volgen.

Kijk wat ASN Bank doet om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Delen op: