Den Haag • 02 juni 2016

Op 2 juni 2016 publiceerde de Eerlijke Bankwijzer een rapport over banken en eerlijke beloning en vakbondsvrijheid in de elektronica- en kledingsector. Uit het rapport blijkt dat de ASN Bank voorloopt met haar inzet op het gebied van arbeidsrechten: we ontvingen daarom het cijfer 10.

Onderzoek Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer onderzocht hoe Nederlandse banken omgaan met het risico op schending van mensenrechten in de productieketens van bedrijven in de kleding- en elektronicasector waarin zij beleggen of die ze financieren. Daarbij lette de Eerlijke Bankwijzer specifiek op de betaling van een leefbaar loon en vrijheid van vereniging.

Verantwoord ketenbeleid

De ASN Bank geeft in haar beleid veel aandacht aan mensenrechten. Zo sluiten wij bedrijven die niet voldoen aan bijvoorbeeld vakbondsvrijheid, uit van belegging en financiering. Sinds de ramp met de Rana Plaza in Bangladesh in 2013 hebben we ons sterk ingezet voor het Bangladesh Veiligheidsakkoord. Dit akkoord dringt aan op structurele verbeteringen in de veiligheid van kledingfabrieken. Ook benadrukten we in contact met kledingbedrijven meerdere malen het belang van verantwoord ketenbeleid.

Lees meer over het mensenrechtenbeleid van de ASN Bank.

Leefbaar loon

In 2015 kozen we als langetermijndoel op het gebied van mensenrechten: de invoering van leefbaar loon. Daarmee kunnen werknemers en hun gezinnen voorzien in al hun basisbehoeften, zoals huisvesting, voeding, zorg en scholing. Momenteel ontwikkelen we een methodiek die het aandeel leefbaar loon in de kledingindustrie meet. Ons doel is uiteindelijk dat het aantal werknemers met een leefbaar loon in de kledingindustrie toeneemt.

Delen op: