18 januari 2021

Hoe ziet een eerlijke en duurzame mode-industrie eruit en hoe gaan we dat samen voor elkaar krijgen? Die vraag stond afgelopen week centraal op het internationale event ‘The industry we want’ van onze partner The Fair Wear Foundation en Ethical Trading Initiative. ASN Bank was erbij en sprak de internationale deelnemers toe.

Vertegenwoordigers van kledingbedrijven, vakorganisaties, ngo’s en de politiek, waaronder ook minister Sigrid Kaag, gingen met elkaar in debat over leefbaar loon en betere arbeidsomstandigheden. Want hoewel het bewustzijn voor dit universele mensenrecht in de kledingindustrie toeneemt, moet er nog veel gebeuren om tot systematische verandering te komen.

Namens het Platform Living Wage Financials (PLWF) vertelde Arie Koornneef de 250 deelnemers meer over de rol en ambities van de investeerderscoalitie, die inmiddels 15 partners telt. Ook gaf hij meer uitleg over meaningful engagement: de doelgerichte dialoog die wij als investeerder voeren met kledingbedrijven om ze te bewegen tot echte impact. Dat houdt in dat we als investeerder zelf onderzoek doen, concrete mijlpalen met het bedrijf vaststellen en desinvesteren waar vooruitgang stokt. Daarbij benadrukte hij dat de urgentie hiertoe groter is dan ooit tevoren.

“Veel industrieën zijn zwaar getroffen door Covid-19 en dat heeft zijn weerslag op kledingbedrijven en hun toeleveringsketens. Maar als er één groep is die nu steun nodig heeft, dan zijn het textielwerkers. Het ontbreekt hen aan iedere vorm van sociale bescherming. Deze mensen hebben recht op een leefbaar loon en betere arbeidsomstandigheden, zodat ze hun kinderen naar school kunnen sturen en kunnen ontsnappen uit de armoedespiraal. En dat gaat verder dan het betalen van een minimum loon, wat echt onvoldoende is om in basisbehoeften zoals voeding, onderwijs of zorg te voorzien.”

Duidelijke doelen en transparante rapportages

Namens het PLWF pleitte Koornneef dan ook voor verbetering in de sector. Daarbij verwees hij naar de methodologie die ASN Bank heeft ontwikkeld.

“Wij zien dat veel bedrijven gemotiveerd zijn om de volgende stap te zetten. Wat we jullie vragen: wees transparant over de loonkloof in de keten, zorg voor een strategie en concrete doelen om deze te dichten en betaal eerlijke inkoopprijzen.” Ten slotte riep hij de modebedrijven op om intensief samen te werken en zo voor een hefboomwerking te zorgen.

Vervolg

De komende periode wil het PLWF meer financiële instellingen betrekken en inspireren om hun investeringskracht in te zetten voor duurzame verandering. Ook zal het platform dit jaar opnieuw een onderzoek naar leefbaar loon onder kledingbedrijven publiceren.

Wil je meer weten over het onderwerp?

Lees hier wat ASN Bank in 2030 wilt bereiken
Publicatie: Waarom ASN Bank wel in H&M maar niet in Gucci belegt

Delen op: