Den Haag • 31 januari 2017

De campagne ‘Kies voor Klimaat’ van Urgenda is van start gegaan. Ook ASN Bank werkt hier aan mee. Doel van de campagne is de urgentie van klimaatverandering en de gevolgen daarvan te benadrukken. Met het oog op de komende verkiezingen roept de campagne politici op klimaat en energie hoog op de agenda te zetten. Het motto van de campagne is daarom: ‘Klimaatverandering en de gevolgen daarvan zijn niet links of rechts; werken aan oplossingen ook niet’.

Klimaatneutraal

Wij dragen deze boodschap breed uit, omdat volgens ons het klimaatprobleem heel urgent is. Daarom hebben we in 2013 als eerste bank het doel gesteld om in 2030 netto klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat al onze beleggingen en financieringen samen evenveel broeikasgassen voorkomen als uitstoten. Dat doen we door veel minder geld te steken in activiteiten die broeikasgassen uitstoten, en nog meer te investeren in duurzame energie en energiebesparing. In 2015 waren onze beleggingen en financieringen 70,8% klimaatneutraal.

Andere banken inspireren

Wij realiseren ons dat de impact van ASN Bank op het klimaat beperkt is. Daarom delen we onze kennis en ervaring over het meten van klimaatimpact. Zo willen we andere financiële instellingen inspireren ons voorbeeld te volgen.

Samenwerking met Urgenda

Urgenda is een maatschappelijke partner van ASN Bank, waarmee we samenwerken op het gebied van klimaat en duurzame energie. Zo doneren we geld aan onder andere Urgenda’s project om de Waddeneilanden klimaatneutraal te maken.

Lees meer over ons langetermijndoel klimaatneutraal.

Lees meer over de campagne ‘Kies voor klimaat’.

Delen op: