ASN Bank en de Volksbank scoren goed op duurzaamheid

Den Haag • 10 oktober 2017

Vorig jaar besloot de Volksbank, waarvan ASN Bank deel uitmaakt, het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank over te nemen. Dat past in haar streven om een relevante, positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. De afgelopen tijd waardeerden drie onafhankelijke instellingen het duurzaamheidsbeleid van de Volksbank en ASN Bank. Dat leverde de volgende mooie scores op.

Sustainalytics: 1e plaats

Sustainalytics doet wereldwijd onderzoek naar het beleid van bedrijven op het gebied van onder meer duurzaamheid en corporate governance.

Sinds juli 2017 staat de Volksbank bij Sustainalytics op nummer 1 van de 334 geanalyseerde organisaties wereldwijd. De hoge score – 91 – is volgens Sustainalytics onder andere een waardering voor het feit dat de Volksbank het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank overneemt.

Oekom research: hoogste rating

Het Duitse oekom research waardeert bedrijven wereldwijd op hun duurzame investeringsbeleid. Oekom kende de Volksbank een C+-rating toe. Daarmee behoort de Volksbank tot de drie leiders in de financiële sector (commerciële banken en kapitaalmarkten). Volgens oekom weerspiegelt de score ‘de integratie van duurzame en sociale aspecten in de bedrijfsvoering en het beleid van de Volksbank’.

Eerlijke Bankwijzer: 9 en 10

De Volksbank kreeg een 9 en ASN Bank een 10 in het laatste praktijkonderzoek naar vakbondsvrijheid en leefbaar loon van de Eerlijke Bankwijzer. ASN Bank, de Volksbank en Triodos scoren goed omdat zij kledingbedrijven oproepen om zich aan te sluiten bij het Bangladesh Veiligheidsakkoord. Daarmee dragen die bedrijven bij aan een fonds om de slachtoffers van de Rana Plaza-ramp in Dhaka in 2013 en hun gezinnen te compenseren.

Het hogere cijfer van ASN Bank weerspiegelt onze langetermijndoelstelling voor mensenrechten: we wilen dat de kledingbedrijven in ons beleggingsuniversum een leefbaar loon invoeren bij hun fabrieken en leveranciers in lagelonenlanden.

Over ASN Bank

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen, die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Klanten kunnen bij ASN Bank betalen en sparen, beleggen in de ASN Beleggingsfondsen en hun vermogen laten beheren. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten die passen bij haar duurzame missie. ASN Bank is onderdeel van de Volksbank.

Delen op: