ASN Bank bij COP21 in Parijs

Den Haag • 09 december 2015

De klimaatconferentie in Parijs, COP21, is bijna achter de rug. En de ASN Bank was erbij! Op ons initiatief namen financiële instellingen in Nederland stappen om het klimaatprobleem aan te pakken.

Klimaatambitie ASN Bank

De ASN Bank vindt het klimaatprobleem heel urgent. Daarom hebben wij sinds 2013 een ambitieuze klimaatdoelstelling: al onze financieringen en beleggingen moeten in 2030 volledig netto klimaatneutraal zijn.

Uitdagen

Met deze ambitie willen we grote financiële instellingen, zoals banken en pensioenfondsen uitdagen. Zij hebben via hun financieringen en beleggingen immers veel meer invloed op het klimaat dan de relatief kleine ASN Bank. Daarom hebben we het initiatief genomen tot het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF).

Meetlat voor klimaatimpact financials

In PCAF gaan elf Nederlandse financiële instellingen samen methodes en doelen ontwikkelen om hun impact op het klimaat te meten. Zij maakten dat bekend op 28 november in de klimaattrein op weg naar Parijs. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De leden van het platform zijn: ABN AMRO, ACTIAM, APG, ASN Bank, FMO, MN Services, PGGM, SNS Bank, Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Triodos Bank.

Meten is sleutel voor strategie

Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek van de ASN Bank, is voorzitter van PCAF. “Het effect van investeringen en financieringen op het klimaat staat volop in de belangstelling. De kernvraag is hoe je die impact meet,” aldus Piet. “Verschillende financiële instellingen proberen die vraag in PCAF te beantwoorden. Het is een complexe opdracht. Maar voor financiële instellingen is dit de sleutel om hun strategie voor de oplossing van het klimaatprobleem te bepalen.”

Dutch Carbon Pledge

Piet presenteerde ook de Dutch Carbon Pledge aan Sharon Dijksma. Daarin roepen de tien instellingen de onderhandelaars bij de klimaatconferentie in Parijs op om in hun onderhandelingen rekening te houden met de rol die beleggers en financiële instellingen kunnen spelen bij de realisatie van klimaatdoelstellingen.

Desinvestering

Op 4 december vond in het Dutch Climate Pavilion een bijeenkomst plaats met directieleden van de betrokken financiële instellingen. Piet Sprengers, Jeroen Loots (klimaatspecialistvan de ASN Bank) en ASN Bank-directeur Ewoud Goudswaard waren daarbij aanwezig.

“We spraken over het belang en de urgentie van PCAF en over de samenwerking”, vertelt Jeroen Loots. “Wij benadrukten dat desinvestering, dus niet (meer) beleggen in fossiele energie, volgens ons uiteindelijk de enige manier is om klimaatneutraal te worden. En we bespraken hoe financials hun klimaatimpact en -doelen kunnen laten zien. Het gaat dus niet alleen om de CO2-voetafdruk en doelen, maar ook om transparantie hierover.”

Delen op: