ASN Bank biedt duurzame kiezer hulp bij gemeenteraadsverkiezingen

23 februari 2022

ASN Bank introduceert vandaag een duurzame kieswijzer speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor steeds meer mensen speelt duurzaamheid een rol in hun dagelijks leven. De kiezer kan met behulp van deze duurzame kieswijzer programma’s van lokale, politieke partijen op het gebied van duurzaamheid beter tegen elkaar afwegen en zo bewuster een stemkeuze maken bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. 

Kieswijzer geeft inzicht

Met deze duurzame kieswijzer geeft ASN Bank mensen concreet inzicht in maatregelen die een gemeente kan nemen om duurzaamheid lokaal aan te jagen. Deze kieswijzer is onderverdeeld in zes thema’s: bouwen en wonen, mobiliteit, duurzame energie, groene leefomgeving, klimaatadaptatie en circulaire economie. Met deze informatie heeft de kiezer beter zicht op welke manier een partij zich inzet voor een duurzame omgeving.

In de kieswijzer geeft ASN Bank ook aan waar duurzaamheidsscores van gemeenten bekeken kunnen worden en hoe een kiezer zijn of haar invloed kan vergroten. Verder verwijst ASN Bank naar een reeks initiatieven van gemeenten, variërend van slimme laadpleinen tot subsidies voor groene daken.

Cruciale rol gemeente

Als duurzame bank wil ASN Bank een groene, duurzame omgeving voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken. Daarom helpt de bank kiezers graag op weg om hun stem duurzaam in te zetten. De gemeenten spelen daarbij een cruciale rol; veel overheidsmaatregelen worden niet door het rijk, maar door gemeenten uitgevoerd.

De afgelopen vier jaar zijn er lokaal veel stappen gezet, bijvoorbeeld op het gebied van energie en milieu. Maar die vooruitgang gaat niet op alle plekken in Nederland even snel en er zijn thema’s die extra aandacht nodig hebben. Zo is het verduurzamen van de woning voor veel woningeigenaren nog niet betaalbaar. Gemeenten kunnen hierbij ondersteunen.

Over de Duurzame Kieswijzer

De Duurzame Kieswijzer is een vervolg op de eerste editie rondom de Tweede Kamerverkiezingen uit 2021. Hiermee kregen kiezers inzicht in de duurzame standpunten van negen politieke partijen. Bijna 50.000 kiezers maakten hier dankbaar gebruik van.

Duurzame kieswijzer: asnbank.nl/gemeenteraadsverkiezingen

Delen op: