Al meer dan 35.000 handtekeningen tegen kernwapens in NL  

Den Haag • 21 januari 2015

Met een burgerinitiatief wil PAX het verbod op kernwapens in Nederland op de politieke agenda krijgen. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. De teller staat nu op ruim 35.000. Als u al heeft getekend, bedanken we u daarvoor hartelijk, mede namens PAX. Bent u voor een verbod maar heeft u nog niet getekend? Dan kunt u dat doen op www.tekentegenkernwapens.nl.www.tekentegenkernwapens.nl

Onbeheersbaar

Volgens PAX laten de huidige ontwikkelingen in de wereld zien hoe onbeheersbaar geweld soms is. Campagneleider Krista van Velzen van PAX: ‘Verdere verspreiding van kennis en materiaal voor kernwapens maken de wereld alleen nog maar onveiliger. We vinden het daarom hoog tijd serieus werk te maken van nucleaire ontwapening. Een Nederlands verbod kan hieraan bijdragen.’

Nieuwe kernwapens

Kernwapens zijn massavernietigingswapens die ontworpen zijn om in korte tijd honderdduizenden slachtoffers te maken. Ze behoren tot de “controversiële wapens”, net als clustermunitie. Uit onderzoek van PAX blijkt dat in Nederland twintig Amerikaanse kernwapens liggen. De Verenigde Staten gaan deze wapens op korte termijn moderniseren. Er komen dan nieuwe, beter inzetbare kernwapens naar Nederland.

Opiniepeilingen wijzen uit dat een meerderheid van de bevolking van kernwapens af wil. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer heeft aangegeven de Nederlandse kernwapentaak te willen beëindigen.

Sluit u zich hierbij aan? Teken dan de petitie van PAX op www.tekentegenkernwapens.nl.

Waarom steunt de ASN Bank deze actie?

Ook Jeroen Jansen, directeur van de ASN Bank, heeft getekend.

“Wij steunen de campagne van PAX omdat die aansluit bij ons standpunt over wapens. Wapens veroorzaken veel menselijk leed, zowel door geweld als door de armoede die gepaard gaat met gewapende conflicten. Wapens zijn gemakkelijk beschikbaar, wat sterk bijdraagt aan het ontstaan en voortbestaan van conflicten, oorlogen en onderdrukking. Wij steken daarom geen geld van klanten in ondernemingen die zijn betrokken – op wat voor manier dan ook – bij de commerciële productie, handel in en distributie van wapens.”

Wat doet de ASN Bank nog meer tegen wapens?

We beleggen alleen in staatsobligaties van landen die verdragen voor het uitbannen van controversiële wapens hebben ondertekend. En we werken samen met organisaties die zich inzetten tegen wapens en voor vrede, zoals PAX. In het kader van ons duurzame thema “tegen wapens” steunen we projecten van War Child en Amnesty International.

Lees meer over het beleid tegen wapens en de projecten.

Delen op: