25 juni 2020

Op 1 augustus 2020 wijzigen de voorwaarden voor ASN Sparen Zakelijk. Daarnaast betalen zakelijke klanten met meer dan € 1 miljoen spaarsaldo vanaf die datum 0,5% kosten op jaarbasis over het saldo boven € 1 miljoen.

Kosten voor saldo boven € 1 miljoen

De spaarrente daalt al langere tijd door de situatie op de financiële markten. Een deel van het spaargeld moeten we onderbrengen bij de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB berekent hierover negatieve rente. Daarom hebben we helaas moeten besluiten om vanaf 1 augustus 2020 kosten te rekenen over het gemiddelde maandsaldo boven € 1 miljoen. Deze kosten bedragen 0,5% op jaarbasis en worden maandelijks achteraf afgeschreven van het saldo op de spaarrekening.

Het gemiddeld maandsaldo wordt bepaald door dagelijks het saldo aan het eind van de dag vast te stellen, deze eindedagsaldi in een maand op te tellen en te delen door het aantal dagen in die maand. Een voorbeeld: gemiddeld maandsaldo is € 1.200.000. Kosten bedragen dan 0,5% * € 200.000 per jaar = € 1.000. Dat is € 83,33 per maand.

Aangepaste voorwaarden zakelijk sparen

Het Reglement Spaarrekeningen ASN Bank Zakelijk is aangepast op deze wijziging. Daarnaast hebben wij alle afspraken over uw zakelijke spaarrekening voortaan in één document samengebracht: het Reglement Spaarrekeningen ASN Bank Zakelijk. Dit vervangt daarmee voortaan de Voorwaarden ASN Sparen Zakelijk. In het reglement is verder de mogelijkheid opgenomen om in de toekomst:

  • rente over uw saldo in rekening te brengen;
  • saldoklassen en het rentepercentage dat daarbij hoort te kunnen wijzigen;
  • een maximaal bedrag in te stellen voor het spaarsaldo op uw rekening;
  • kosten in rekening te brengen voor het gebruik van uw zakelijke spaarrekening;
  • tegoeden van verschillende zakelijke ASN-rekeningen bij elkaar op te tellen om rente of kosten te berekenen.

Of wij één of meerdere van deze aanpassingen ook daadwerkelijk in laten gaan, kunnen wij nu nog niet aangeven. Maar als we dat doen, informeren wij u uiteraard ruim van tevoren.

Meer informatie over de voorwaarden

U vindt de wijzigingen in het aangepaste Reglement Spaarrekeningen ASN Bank Zakelijk en de aangepaste Informatiewijzer Zakelijk. Bent u het niet eens met de wijzigingen? Als u de rekening voor 1 augustus 2020 opzegt, gelden de aangepaste voorwaarden niet voor u. Maar we hopen natuurlijk dat u zakelijk bij ons blijft sparen, want met uw spaargeld bij ASN Bank investeert u in een nieuwe duurzame wereld.

Heeft u vragen?

Op onze website vindt u alle rentepercentages en kosten. U ziet er ook waarom de rente verandert en wat wij met uw spaargeld doen. U kunt natuurlijk ook bellen met de ASN Klantenservice op 070 – 35 69 335. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur (let op, vanwege het Coronavirus hebben wij tijdelijk beperkte openingstijden en zijn wij bereikbaar tot 17.00). U kunt ook een e-mail sturen naar informatie@asnbank.nl.

Delen op: