In het Limburgse Weert opent begin volgend jaar de eerste Nederlandse fabriek voor de productie van lichtgewicht zonnepanelen. Eigenaar Solarge heeft grote plannen: eind 2023 moeten de eerste 100.000 panelen voor zonnepanelen-installaties van de band afrollen. ASN Bank verstrekt een lening van 4,4 miljoen euro aan de zonnepanelenfabrikant.

De vraag naar zonnepanelen in Nederland groeit snel. Het kabinet wil dat we de komende jaren versneld overstappen op duurzame energie. Om onze klimaatdoelstellingen te halen en om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. De markt wordt flink gestimuleerd door de Rijksoverheid, bijvoorbeeld met subsidies voor zon-op-dak-installaties van bedrijven.

“In de praktijk gaat het opschalen nog niet op alle plekken even vlot” vertelt Sonja van der Eijk, accountmanager financieringen bij ASN Bank. “Het gros van de zonnepanelen in de markt is (nog) te zwaar om op daken van bedrijfspanden te installeren. Juist op die plekken kan er grootschalig zonne-energie worden opgewekt. Met de oplossing van Solarge - lichtgewicht, standaard zonnepanelen - kan het aantal installaties flink worden uitgebreid. Dat sluit naadloos aan bij de ambitie van ASN Bank om de energietransitie te versnellen. Wij hebben hoge verwachtingen van deze markt en dragen graag bij aan de groei daarvan.”

‘Nieuwe generatie zonnepanelen’

Solarge ontwikkelt en produceert lichtgewicht, composieten zonnepanelen voor projectontwikkelaars van grote, dakgebonden zonne-energie installaties. Deze nieuwe generatie panelen bevat een aantal bijzondere eigenschappen. Door het lichte gewicht kunnen ze eenvoudig worden geplaatst op daken van bijvoorbeeld fabrieken, distributiecentra en stallen, in tegenstelling tot de meer klassieke panelen, waarbij het dak soms verzwaard moet worden. De panelen worden vanaf 2023 gefabriceerd uit bio-grondstoffen en de jaren daarna ook uit gerecycled plastics – zonder de toevoeging van de schadelijke chemische stof PFAS.

Jan Vesseur, CEO en medeoprichter van Solarge: “Als producent van een lichtgewicht en duurzaam zonnepaneel kunnen wij een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie. Als Nederlands bedrijf zijn wij natuurlijk enorm trots op het feit dat ASN Bank met ons meedoet in de opschaling van onze productielocatie in Weert. Het laat wat ons betreft zien dat ASN Bank nadrukkelijk waar maakt wat ze uitstralen. Namelijk het verschil willen maken en bouwen aan een klimaatpositieve samenleving.”

Capaciteit

In 2023 moeten de eerste 100.000 panelen van de band rollen, met een totale capaciteit van ongeveer 45MW. Om dit in perspectief te plaatsen: dat is genoeg zonne-energie om 15.000 huishoudens twintig jaar van energie te voorzien. Solarge streeft ernaar de capaciteit in de productielocatie in Weert uit te breiden naar 600.000 zonnepanelen in 2025.

Zonnepanelen in Nederland

Medio 2021 bereikte Nederland de mijlpaal van 1,5 miljoen installaties op woningen. Dat maakt ons land een van de 'koplopers zonnepanelen’ in Europa. Het gros van die zonnepanelen komt nu nog uit China, net als de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Dat zorgt voor lange levertijden, maar brengt ook andere dilemma’s met zich mee. De productie en het transport van de panelen gaat gepaard met een hoge CO2-uitstoot en er zijn rapporten die spreken over dwangarbeid in de keten. Dat maakt de noodzaak om de panelen dichterbij huis te produceren groot.

Delen op: