Dilemma: zonnepanelen uit China

De laatste tijd verschijnen er regelmatig verontrustende berichten in de media over ernstige mensenrechtenschendingen in de Chinese regio Xinjiang. Het vermoeden is dat veel Oeigoeren onder dwang van de Chinese autoriteiten werken in fabrieken die zonnepanelen fabriceren. Eerder verschenen er vergelijkbare berichten over dwangarbeid in de kleding- en elektronica-industrie. Wij volgen deze berichtgeving op de voet: dwangarbeid is een van de meest grove schendingen van mensenrechten. Hieronder leggen wij uit hoe we met deze situatie omgaan.

Wat is er precies aan de hand?

In de Chinese provincie Xinjiang wordt polysilicium geproduceerd, een belangrijke grondstof voor onder meer computerchips en zonnecellen. Deze onderdelen worden gebruikt om bijvoorbeeld zonnepanelen en elektronica te maken. Er zijn vermoedens dat in het productieproces sprake is van dwangarbeid, waarbij de Chinese autoriteiten minderheden zoals de Oeigoeren dwingen te werken. Ook bedrijven zijn betrokken bij deze controverse. Direct, via hun productieproces in Xinjiang, of indirect, door in die provincie grondstoffen in te kopen voor hun productie.

Wat doen ASN Bank en ASN Impact Investors met zonnepanelen?

ASN Bank en ASN Impact Investors financieren projecten en bedrijven op het gebied van duurzame energie, zoals wind- en zonneparken. Het opwekken van deze energiebronnen levert een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie en de afspraken die zijn gemaakt in het Parijs-akkoord. Vanzelfsprekend willen wij op alle manieren voorkomen dat er dwangarbeid wordt ingezet bij de productie van zonnepanelen (of andere producten en de daarvoor benodigde onderdelen en grondstoffen) die mede door ons gefinancierd worden.

Wat maakt dit een dilemma?

Ongeveer de helft van de wereldwijde productie van polysilicium vindt plaats in de regio Xinjiang. Bijna alle grote Chinese fabrikanten van zonnepanelen die hun producten ook in Nederland verkopen, werken samen met leveranciers uit die regio. Dat maakt de zonne-energiesector kwetsbaar voor dwangarbeid.

Het is moeilijk om een heel gedetailleerd beeld te krijgen van de situatie. Een recent rapport van Sheffield Hallam University (mei 2021) biedt sterke aanwijzingen voor de schending van mensenrechten in Xinjiang. De Chinese autoriteiten ontkennen dat er sprake is van dwangarbeid. Tegelijkertijd krijgen buitenlandse delegaties, onderzoekers en journalisten maar heel beperkt toegang tot de regio en mogen ze niet op eigen gelegenheid onderzoek doen.

Welke stappen zetten ASN Bank en ASN Impact Investors om dit te veranderen?

Dit ingewikkelde probleem kunnen we alleen in gezamenlijkheid oplossen. Vanuit onze rol als financier en belegger werken wij op dit moment aan de volgende zaken:

  • In samenwerking met andere partijen lobbyen we voor strengere Europese wetgeving. Wij willen bindende, Europese regels voor bedrijven, zodat zij verplicht worden om mensenrechten, maar ook de natuur, in hun productieketens te respecteren. Met de invoering van zogenaamde due diligence wetgeving worden zij verplicht om te onderzoeken of er misstanden plaatsvinden in hun productieketen, hierover te rapporteren en eerlijker en duurzamer te handelen.
  • We zijn in gesprek met de brancheorganisatie Holland Solar en andere banken en financiĆ«le instellingen om dit onderwerp te agenderen. In gezamenlijkheid kunnen we dit vraagstuk beter en effectiever adresseren.
  • Ten slotte, we onderzoeken of bedrijven waarin de ASN beleggingsfondsen beleggen of projecten die ASN Bank of het ASN Groenprojectenfonds financiert mogelijk betrokken zijn bij deze misstanden.

    1. Aan vier bedrijven uit het beleggingsuniversum van ASN Impact Investors hebben we gevraagd hoe hun beleid eruit ziet om kinder- en dwangarbeid tegen te gaan, waar het bedrijf polysilicium inkoopt en of het productielocaties in Xinjiang heeft. In een uiterst geval leidt dit tot het verwijderen van een bedrijf uit ons beleggingsuniversum.
    2. Wij onderzoeken of de zonneparken die wij financieren gelinkt zijn aan de situatie in Xinjiang. Bijvoorbeeld doordat de leverancier daar een productielocatie heeft, grondstoffen inkopen of samenwerkt met andere leveranciers die betrokken zijn.
    3. We onderzoeken of er zonnepanelenproducenten zijn die panelen produceren zonder gebruik te maken van polysilicium of die kunnen garanderen dat er geen link is met gedwongen arbeid.

Platform Woningverbeteraars

Naast het financieren van projecten en bedrijven op het gebied van duurzame energie, is ASN Bank ook partner in het platform Woningverbeteraars. Dit is een initiatief van de Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. Woningverbeteraars biedt gerichte informatie voor mensen die iets aan hun eigen huis willen verbouwen, verbeteren of verduurzamen. Dat varieert van technisch advies, informatie, producten tot een offerte tot en met de uitvoering. Met Woningverbeteraars is afgesproken dat hun installatiepartners alleen gebruikmaken van materialen die aan ons duurzaamheidsbeleid voldoen.

Het Expertise Centrum Duurzaamheid van ASN Bank heeft naar aanleiding van de Oeigoeren-kwestie inmiddels aanvullend onderzoek naar zonnepanelen uitgevoerd. De installatiepartners van Woningverbeteraars werken voortaan voor de aanvragen die via deze website verlopen uitsluitend met zonnepanelen die op basis van dit aanvullende onderzoek zijn goedgekeurd.

Via deze pagina houden wij onze klanten, partners en andere stakeholders op de hoogte van onze inspanningen.

Heb je vragen?

Neem contact op met onze afdeling communicatie.