Groene leefomgeving

Hoe groener, hoe gezonder

Dat het rustgevend is om door de natuur te wandelen is voor veel mensen herkenbaar. Hoe nuttig de natuur precies is voor onze gezondheid en onze omgeving wordt steeds nauwkeuriger becijferd door wetenschappers. Gemeenteraadsleden kunnen veel keuzes maken om jouw wijk groener en gezonder te maken.

Foto: ColorMaker / Shutterstock

Dit speelt er bij de gemeente

In ons dichtbevolkte- en bebouwde land moeten beleidsmakers extra moeite doen om de steden groener te maken en het platteland groen te houden. En dat is niet voor niets. Bossen, parken, tuinen en groene daken leveren ecosysteemdiensten op die belangrijk zijn voor mensen, dieren en het klimaat. Denk bijvoorbeeld aan lucht- en waterreiniging door groene planten en waterberging door de aarde. Dat laatste helpt tegen overstromingen die door opwarming van de aarde vaker voor zullen komen.

Lees verder over hoe de natuur bijdraagt aan klimaatadaptatie

Groen dichtbij is beter

Volgens de Gezondheidsraad is natuur in de stad van levensbelang in ons grotendeels bebouwde land. Meer groen zorgt voor verkoeling, met het directe effect dat minder mensen sterven tijdens hittegolven. Natuur- en groengebieden helpen ook tegen stressklachten en zetten mensen aan tot beweging, zo blijkt uit een wetenschappelijk rapport van de Gezondheidsraad. In parken vinden we rust, ontmoeten we buurtgenoten en rennen we een rondje hard. Door natuurgebieden toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen kunnen gemeenten lichamelijke en psychische gezondheidsklachten tegengaan.

Het goede nieuws is dat Nederland nog veel groener kan worden. Volgens een groep bedrijven binnen de tuinsector kunnen er 35.000 voetbalvelden aan groen bij. Dit brengt volop voordelen met zich mee voor ons land: bescherming tegen overstromingen en droogte, meer biodiversiteit, minder geluidsoverlast en een betere volksgezondheid.

Foto: INTREEGUE Photography / Shutterstock

  Hier kun je op letten bij het bepalen van je stem


  Gemeenteraadsleden kunnen op verschillende manieren in actie komen om de gemeente groener en gezonder te maken. Op onderstaande punten heeft jouw stem invloed. Hier kun je dus op letten als je informatie vergaard voor je stemkeuze. De gemeente kan:  

  • Het nut van de natuur duidelijk omschrijven in de gemeentelijke omgevingsvisie, op het vlak van luchtkwaliteit, waterberging, gezondheid en biodiversiteit.

  • De omgevingsvisie vertalen naar concrete regels voor groen en natuur in het gemeentelijke omgevingsplan.

  • Bij publieke aanbestedingen het effect op de gezondheid, biodiversiteit en klimaataanpassing zwaar meewegen.

  • Meer bomen, planten, struiken en gras aanbrengen in de publieke ruimte en rond en in eigen gebouwen – vooral in zorginstellingen en andere ruimtes die gebruikt worden door kwetsbare mensen.

  • Maaibeleid invoeren dat bijdraagt aan de biodiversiteit in de publieke ruimte.

  • Groene daken en gevels verplichten (bij nieuw- of herbouw) op gemeentelijke gebouwen zoals bibliotheken en scholen.

  • Insectenhotels, bloemen- en plukweiden opzetten in parken en andere publieke gebieden.

  • Inwoners mogelijkheden te bieden om hun eigen omgeving te vergroenen. Bijvoorbeeld door aan te bieden tuintegels op te ruimen, voortuinen aan te leggen in woonwijken en burgers boomspiegels te laten adopteren.

  • Bewustwordingsacties opzetten om burgers, ondernemers, scholen en woningbouwverenigingen te stimuleren om zelf maatregelen te treffen. Voorbeelden van mooie initiatieven zijn: De Levende Tuin, Arnhem Klimaatbestendig en Amsterdam Rainproof. En bekijk hier hoe stenen schoolpleinen kunnen veranderen in groene speeloases.

  • Investeren in een Tiny Forest; een klein stadsbos dat de biodiversiteit in de buurt bevordert.

  Zo pakken deze gemeenten het aan

  Steeds meer gemeenten stellen een gezonde leefomgeving centraal in hun beleidsplannen. Zo heeft Veenendaal 'groene ommetjes' aangelegd als onderdeel van hun omgevingsvisie; wandelroutes van 3 tot 10 kilometer binnen en buiten de stad.

  Ook de manier waarop de gemeente haar gras maait is van belang voor een groene en gezonde leefomgeving. 's-Hertogenbosch en een groot aantal andere gemeenten maaien het gras langs oevers, op velden en fietsroutes steeds minder vaak. Dit is gunstig voor de biodiversiteit en zorgt ook voor meer groen in steden en dorpen.

  Andere voorbeelden

  • Het containertuintje rukt op in Nederland. Al meer dan 20 gemeenten kiezen voor deze creatieve oplossing.

  • De gemeente Nijmegen werkt aan de inrichting van meer groene wijken voor sport en recreatie, om een gezonde leefstijl onder haar burgers te stimuleren.

  • Een voorbeeld uit het buitenland. Hoe de bloedhete stad Athene met kleine stadsparken de temperaturen omlaag brengt en de leefbaarheid vergroot.

  Hoe scoort jouw gemeente op het gebied van groene leefomgeving

  Op de interactieve kaart van de Groene Stad Challenge zie je hoe jouw stad of dorp ervoor staat.