ASN Bank - Voor de wereld van morgen

ASN Bank en biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen. Biodiversiteit is essentieel voor het leven op aarde. Ze geeft ons zuurstof, voedsel, medicijnen en grondstoffen. Wij vinden dat ASN Bank met haar financieringen en beleggingen maximaal moet en kan bijdragen aan bescherming en verbetering van biodiversiteit.

Wat wij doen

We toetsen alle landen, bedrijven en projecten waarin we beleggen of die we financieren, op hun bijdrage aan biodiversiteit. We beleggen bijvoorbeeld in ondernemingen die zorgvuldig omgaan met bos, water reinigen of milieuproblemen oplossen. En in landen die goed voor hun natuur zorgen. Om nog meer impact te maken, ontwikkelen we een langetermijndoel voor de bescherming van biodiversiteit. Dit is zo’n nieuwe activiteit voor een bank, dat we met de discussies erover de financiële wereld in beweging willen zetten.

Met respect voor natuur

Wij bankieren met respect voor natuur. Samen met onze klanten geven wij het goede voorbeeld en stimuleren wij anderen hetzelfde te doen. Zo werken je spaargeld en beleggingen mee aan de bescherming en het herstel van biodiversiteit.

Lees hoe wij ondernemingen en landen beoordelen als het gaat om biodiversiteit.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap