Den Haag • 23 maart 2015

Het Movies That Matter Festival van Amnesty International vindt ieder voorjaar plaats in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui in Den Haag. De ASN Bank sponsort Movies that Matter sinds 1996, omdat de bank het belangrijk vindt mensenrechten onder de aandacht te brengen.
Dit jaar bood de ASN Bank haar klanten de film Black Ice aan. In deze film ondergaan de bemanningsleden van de Artic Sunrise het repressieve bewind van president Poetin. Terwijl hun inzet was gericht op het behoud van een van de mooiste natuurgebieden ter wereld.

Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank, opende de avond met onderstaande toespraak.

Twee lijnen. Een groene lijn en een rode lijn. Twee lijnen die steeds meer naar elkaar toe kruipen. Die elkaar raken. De groene lijn van het klimaat en de rode lijn van de mensenrechten. Ze kwamen samen in september 2013.

In die maand werden dertig opvarenden van het Greenpeace-schip Artic Sunrise opgepakt. Zij demonstreerden tegen proefboringen van de Russische energiemaatschappij Gazprom in het Noordpoolgebied. Gazprom hoopte daar voor het eerst olie te kunnen oppompen.

Wat zij kregen was een aanklacht van piraterij. Daarvoor konden ze maximaal 15 jaar cel krijgen. Uiteindelijk liet Rusland de aanklachten vallen en kregen de dertig bemanningsleden gratie. Maar dat alles pas na veel machtsvertoon. En na een uitspraak van het Internationaal Zeerechttribunaal. Rusland ging op grove wijze in tegen het recht op demonstratie en vrije meningsuiting.

Dat alles draaide om de boring naar olie. Een fossiele brandstof. In ons dagelijks taalgebruik heeft de term fossiel verschillende betekenissen. Een daarvan is: iemand met erg ouderwetse, verstarde opvattingen. Iemand dus die in het verleden leeft.

Leven de voorstanders van fossiele brandstoffen zoals olie niet ook in het verleden. Aan de rampzalige effecten van fossiele brandstoffen moeten wij iets doen. De klimaatonderhandelingen eind dit jaar in Parijs gaan leiden tot verdere afspraken om de CO2-uitstoot een halt toe te roepen. Met als doel de temperatuurstijging aan te pakken. Uiteindelijk kunnen we daar niet omheen. En dat heeft direct gevolgen voor grondstoffen als olie.

De huidige klimaatontwikkelingen zijn niet goed voor de mens. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Droogte, overstromingen, oogsten die mislukken, toenemende vluchtelingenstromen. Rampen die altijd gepaard gaan met aantasting van de meest basale rechten. Op onderdak, op eten, op goede zorg. Het klimaat kan prima zonder mensen. Andersom is dat niet het geval. Actie zoals van Greenpeace is daarom van belang voor u, van belang voor uw omgeving en van belang voor uw kinderen of kleinkinderen.

Het Russische machtsvertoon rondom de Arctic Sunrise is daarmee een voorbeeld. Een voorbeeld hoe de lijnen elkaar raken. Een voorbeeld van de manier waarop klimaat, natuur en mensenrechten elkaar steeds meer raken.

De ASN Bank is voortgekomen uit de vakbeweging. We zijn een bank die zich richt op een samenleving die zorg draagt. Zorg voor elkaar, zorg voor nieuwe generaties. En zorg voor een omgeving waarin schone lucht, schone oceanen en schone natuur ons een mooi en prettig leven bezorgen.

Vanavond bieden wij u een aangrijpende film aan waarin de bemanningsleden van de Artic Sunrise het repressieve bewind van president Poetin ondergaan. Terwijl hun inzet was gericht op het behoud van een van de mooiste natuurgebieden ter wereld.

Het laat zien dat klimaat en mensenrechten in elkaars verlengde liggen. Voor mensen is een goed klimaat noodzakelijk. Voor mensen is een gezonde lucht van levensbelang. Voor mensen is een schone omgeving van onschatbare waarde.

Ik wens u een boeiende avond.

Ewoud Goudswaard is algemeen directeur van de ASN Bank

Delen op: