Den Haag • 04 augustus 2015

Mariëtta Smid is senior adviseur Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek bij de ASN Bank. Deze afdeling ontwikkelt het duurzame investeringsbeleid van de ASN Bank en onderzoekt de bedrijven die de bank financiert en waarin de beleggingsfondsen beleggen.
Het Finse verpakkingsbedrijf Stora Enso is een van die bedrijven. Stora Enso onderzoekt de toepassing van genetische modificatie om bomen sneller te laten groeien. De ASN Bank spreekt ze hierop aan. Wat vindt u?

Mijn collega’s en ik onderzoeken ieder bedrijf dat we hebben goedgekeurd, minstens eens per drie jaar. Dan beoordelen we het beleid en de prestaties op het gebied van duurzaamheid. Wat doet het bedrijf, in welke landen is het actief en wat het doet om de bijbehorende duurzaamheidsrisico’s zo klein mogelijk te maken? We beoordelen risico’s als kinderarbeid, schending van vakbondsvrijheid, vervuiling en de negatieve impact op het klimaat. Blijkt een bedrijf nog steeds aan onze duurzaamheidscriteria te voldoen, dan keuren we het opnieuw goed.

Recent onderzocht mijn collega Jonna Tjapkes een bedrijf waarin het ASN Duurzaam Aandelenfonds al jaren belegt: het Finse verpakkingsbedrijf Stora Enso. Ik was negatief verrast door haar bevindingen. Want wat bleek? Stora Enso is aan het testen met genetische modificatie (GMO).

Onomkeerbare gevolgen

GMO is het veranderen van de genetische eigenschappen van planten, bacteriën, gisten of dieren. Er is veel te doen over GMO. Ik ken de verhalen van de voor- en tegenstanders. Voorstanders zeggen dat GMO bijvoorbeeld de voedselproductie kan verhogen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen vermindert. Tegenstanders benoemen de risico’s voor het milieu en de gemeenschap. Het is ook een ethisch vraagstuk: mag je sleutelen aan natuurlijke eigenschappen? De ASN Bank keurt bedrijven af die GMO toepassen op planten en dieren. Ik ben daar blij mee. Veranderingen door GMO zijn waarschijnlijk onomkeerbaar. We weten niet wat de gevolgen op de lange termijn zijn voor de gezondheid van mens, dier en natuur. Daarom passen we het voorzichtigheidsbeginsel toe.

Productiviteit verhogen

Stora Enso wil zijn houtproductie vergroten, want hout is de grondstof van het papier en karton die Stora Enso maakt. Snelgroeiende bomen produceren veel hout. Daarom onderzoekt Stora Enso of toepassing van GMO op eucalyptusbomen in Brazilië daaraan kan bijdragen. Het onderzoek bevindt zich in een verkennende fase. Het bedrijf onderzoekt ook de mogelijkheden van andere technieken.

Ik was erg verrast door deze ontwikkeling. Jaren geleden sprak Stora Enso zich nog duidelijk uit tegen het commerciële gebruik van GMO. Heeft het bedrijf dat principe inmiddels laten varen? Het is me nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat Stora Enso de risico’s van GMO niet erkent. Het maakt geen onderscheid tussen genetisch gemodificeerde eucalyptusbomen en ‘gewone’ bomen die zijn voortgekomen uit veredeling. In mijn optiek zijn dat twee totaal verschillende methoden. De wet in Brazilië is minder streng dan in Europa. Daarom is dit land geschikt voor de ontwikkeling van eucalyptusplantages met GMO.

Steun ons gesprek met Stora Enso

Wij hebben Stora Enso gevraagd naar de toepassing van de tests, de gebruikte GMO-techniek en zijn plannen voor de toekomst. Als het bedrijf GMO gaat toepassen, keurt de ASN Bank het bedrijf af. De ASN Beleggingsfondsen beleggen dan niet meer in Stora Enso. We hopen dat Stora Enso nog van gedachten verandert.

Bent u het met ons eens dat Stora Enso zijn plannen om GMO toe te passen niet in praktijk moet brengen? Geef dan hieronder uw reactie of deel deze blog.

Delen op: