Den Haag • 19 november 2015

Op 19 november vond de finale plaats van de ASN Bank Wereldprijs 2015. Joyce van der Est, directeur van de ASN Bank, opende de avond met onderstaande speech.

Op deze dag, 19 november, in 1863, ook een donderdag, gaf Abraham Lincoln zijn beroemde Gettysburg Address. Hij gaf deze speech als president tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Een vreselijke oorlog die vele duizenden jonge soldaten het leven kostten.

Lincoln begint zijn speech met een verwijzing naar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Daarin staat dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Dat ze door hun schepper zijn uitgerust met bepaalde rechten, waaronder: het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk.

De speech van Lincoln ging dus over vrijheid en gelijkheid. Iedereen interpreteerde zijn verhaal echter op zijn eigen manier. De Amerikaans burgerrechten beweging gebruikte zijn speech om aan te tonen dat iedereen gelijke rechten heeft. Anderen zeggen dat hij gelijkheid bedoelde dat iedereen het recht had om een leven op te bouwen en te profiteren van de vruchten van zijn werk.

Vandaag staan er tien projecten in de finale van de ASN Bank Wereldprijs. Het zijn slimme ideeën die bijdragen aan een betere wereld. Zij zoeken naar mogelijkheden om maatschappelijke doelen te realiseren én geld te verdienen. Ze werken daarbij samen met overheden, bedrijven en particulieren die hun idealen delen. En wat een mooie resultaten bereiken ze.

De Wereldprijs van de ASN Bank is een beweging die elk jaar groter wordt. Acht jaar geleden wilden wij een oplossing bieden aan mensen die bij ons aanklopten met een goed idee en een vraag om financiële hulp. We zagen de kracht van deze initiatieven, wilden daaraan bijdragen, maar waren beperkt in onze middelen.

Uit onderzoek bleek dat ze eigenlijk ook naar andere zaken zochten. Namelijk toegang tot een netwerk, kennis of publiciteit om hun ideeën handen en voeten te geven. En daar zagen wij een kans. We richttenVoor de Wereld Van Morgen op waar mensen met slimme ideeën mensen met kennis, ervaring en netwerk konden ontmoeten. Voordewereldvanmorgen is een beweging die past binnen de veelheid aan activiteiten, financieringen en beleggingen die wij als bank doen om de samenleving te verduurzamen. Het is een bloeiende community, met de Wereldprijs als jaarlijks hoogtepunt. Een snelkookpan waarin ideeën werkelijkheid worden.

De finalisten van vanavond laten zien dat elk maatschappelijk probleem is op te lossen. Met veel energie. Met doorzettingsvermogen. Met slimme oplossingen. Ik wens iedereen vanavond veel succes. Jullie hebben erg veel werk verzet in de afgelopen maanden. Werk dat bijdraagt aan een wereld waarin leven, vrijheid en geluk een speciale plaats innemen. Een wereld waarin voor iedereen gelijke kansen zijn. Een wereld die wordt gestuurd door compassie in plaats van angst.

Joyce van der Est is directeur van de ASN Bank.

Delen op: