Den Haag • 3 mei 2016

Op 3 mei is het de Internationale Dag van de Persvrijheid. Met steun van onder meer de ASN Bank verscheen op die dag het boek Blad voor de mond, met bijdragen van prominente Nederlandse journalisten. Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank, schreef speciaal voor het boek onderstaand voorwoord. Meer informatie vindt u op http://www.bladvoordemond.nu/.

“Alleen de waakzaamheid van de publieke opinie verzekert de toekomst van een maatschappij,” aldus de Amerikaanse taalkundige, filosoof en politiek activist Noam Chomsky. Elke samenleving die deze waakzaamheid veronachtzaamt, beschadigt daarmee zijn eigen toekomst. Die toekomst is de wereld van morgen, waarin onze kinderen net als wij gelijke kansen hebben om in vrijheid en welvaart op te groeien.

Voor de ASN Bank gaat duurzaamheid om mensen. Om de samenleving die we met elkaar vormgeven. Om een maatschappij waarin mensen vrij zijn om zich uit te spreken en hun eigen keuzes te maken, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Een wereld zonder armoede, waarin iedereen onderwijs kan volgen en beschikt over goede huisvesting en gezondheidszorg. Dat zijn mooie woorden, maar dat gaat niet vanzelf. Het kost tijd en moeite om veranderingen in gang te zetten. Bovendien bestaan er krachten en belangen die ingaan tegen de ontwikkeling naar een duurzame samenleving.

Daarom kan een duurzame, waakzame samenleving niet zonder een kritische, onafhankelijke dienaar van de waarheid. Wie kan deze rol beter vervullen dan een journalist? Journalisten vertalen belangrijke, complexe maatschappelijke ontwikkelingen in begrijpelijke verhalen. Zij volgen de macht kritisch en zijn het oog en oor van de wereld. Overal ter wereld stellen verslaggevers misstanden aan de kaak – met soms als gevolg dat de verantwoordelijken gaan zorgen voor verbeteringen. Of het nu gaat om slechte arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, misstanden bij oliewinning of de houding van de financiële sector, die het belang van de samenleving uit het oog is verloren.

Als een overheid of maatschappij de vrijheid van journalisten aan banden legt, schaadt dat onze toekomst. Want het stelt paal en perk aan de onafhankelijke toetsing van de waarheid. Dat lijkt soms prettig voor de korte termijn, maar levert onherstelbare schade op voor de wereld van morgen.

Ewoud Goudswaard is algemeen directeur van de ASN Bank.

Delen op: