Den Haag • 01 mei 2015

Op 30 april vond in de Beurs van Berlage in Amsterdam de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en de vergadering van participanten van de ASN Beleggingsfondsen plaats. De themalezing werd dit jaar verzorgd door Jacqueline Lampe, directeur Amref Nederland over het project Stand Up for African Mothers in Tanzania en Oeganda. De lezing werd ingeleid door Jeroen Jansen, directeur ASN Bank. Zijn speech vindt u onderstaand.

Het is een eer u allen te mogen begroeten. Velen van u zijn hier ieder jaar. Sommigen van u komen vandaag voor het eerst.

Maar wat wij allemaal 1 x per jaar meemaken, is onze eigen verjaardag. En hoe langer u in de herinnering teruggaat, hoe spannender uw verjaardag wordt.

Uw droom van een racefiets met 10 versnellingen waarop u als kind , druk schakelend, overtuigd was belangrijke etappes te kunnen winnen in de Tour de France. De Coppi van de lage landen begon aan zijn opmars door de Nederlandse straten.

Eindelijk kreeg u de naar nieuw leer ruikende, prachtig glimmende paardrijlaarzen.

Het boek met spannende verhalen over de ontberingen van Livingstone die door het ruige Afrika trok. Op zoek naar de bron van de Nijl.

De doos nieuwe kleurpotloden die prachtig op kleur lagen en zo lekker roken naar vers puntenslijpsel.

Vroeger toen u jarig was, mocht u allen waarschijnlijk ook kiezen welk eten er die avond op tafel kwam. Pannenkoeken, gehaktballen, chocoladepudding . Als klein kind was er niets zo lekker op je verjaardag als je lievelingseten. Klaargemaakt door je moeder of vader.

En waarschijnlijk kent u ook de ervaring dat uw geliefde, of misschien wel uw aanstaande schoonouders, zichzelf ook van hun beste kant wilden laten zien. Ook zij deden een poging uw lievelingskostje op uw verjaardag voor u op tafel te zetten. U was er dankbaar voor. Maar… er was een klein stemmetje in uw achterhoofd dat zei: bij mij thuis was het toch echt lekkerder…

Wat was dat geheim van thuis? Waren het de ingrediënten? Waren het de recepten? Of waren het hun keuzes tijdens de bereiding? Mijn schoonfamilie uit Indonesië zegt altijd, behalve het recept en de juiste ingrediënten, gaat het om een beetje van dit en een beetje van dat. Maar vooral veel liefde!

Feit is dat velen van uw vroeger uiteindelijk hetzelfde op tafel kregen. Alleen smaakte het allemaal anders.

Vandaag bent u aanwezig op de algemene aandeelhoudersvergadering van de beleggingsfondsen van de ASN Bank. U bent een duurzame belegger. Maar dat is tegenwoordig lang niet uniek meer. Duurzaam beleggen kan in deze tijd op vele manieren. Welke financiële instelling heeft tegenwoordig geen duurzaam beleggingsfonds meer? En toch is er een verschil. Ook hier geldt dat het lijkt alsof hetzelfde wordt voorgeschoteld, terwijl de smaak zo anders is. Hoe komt dat?

Ik neem u graag kort mee terug in de geschiedenis van de ASN Bank. We zijn opgericht in 1960 door de vakbeweging. Zij wilden niet meer dat het geld van de beweging en haar leden werd geïnvesteerd in landen of bedrijven die zich niet hielden aan belangrijke mensrechten, zoals vakbondsvrijheden. Dat ontwikkelde zich tot een bank die zich in de jaren zeventig en tachtig activistisch inzette voor internationale economische solidariteit, het tegengaan van milieuvervuiling en het behoud van een rechtvaardige, fatsoenlijke en zorgzame samenleving.

Dat was ons startpunt. Dat waren onze keuzes. Dat waren onze ingrediënten voor duurzaam bankieren en beleggen. En op basis daarvan kozen wij ervoor om geen staatsobligaties te kopen van het Chili van Pinochet. Om ons in te zetten voor de bestrijding van apartheid in Zuid-Afrika. Om ons te bekommeren om het lot van DAF-werknemers begin jaren negentig. En vandaag een sterke inzet voor het klimaat, mensenrechten, biodiversiteit en zorg voor elkaar.

Twee elementen daarin zijn van groot belang.

Voor de ASN Bank gaat duurzaamheid vooral om mensen. Als wij kiezen voor een bedrijf of land om in te beleggen, willen daarmee bijdragen aan een wereld die nu en voor onze kinderen leefbaar is. Waarin mensen zich als vrije burgers kunnen ontwikkelen.

Solidariteit. Voor sommigen misschien een oubollig woord, maar de betekenis daarvan is vandaag de dag actueler dan ooit. Het begrip solidariteit krijgt zijn moderne betekenis in de begrippen klimaat en sociale cohesie.

Klimaat gaat over het creëren en behouden van gezonde leefomstandigheden voor iedereen. Nu en in de toekomst. Sociale cohesie betekent de ontwikkeling en het behoud van een samenleving waar individuele vrijheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid elkaar versterken in plaats van bestrijden.

Daarnaast is ons doel om, hoe klein ook, invloed uit te oefenen. Toen wij in de jaren negentig van de vorige eeuw onze eerste fondsen starten, was dat vooral omdat we daarmee een extra middel kregen om bedrijven een zetje in de juiste richting te geven. Dat bedrijven aandacht gingen besteden aan kinderarbeid , mensenrechten en een leefbaar loon. Om zuinig te zijn op de natuur. Om te kiezen voor sociale- en technologische vernieuwing om duurzame energie te ontwikkelen en zorg en welzijn te bevorderen.

Wat liefde heet bij het koken, is compassie in de economie. Zonder dat wordt het technisch goed, maar smaakt het naar niks.

Onze motivatie en inspiratie komen voort uit onze betrokkenheid voor een rechtvaardige, zorgzame samenleving. Praktisch maar bevlogen. En wij hopen dat onze keuzes u inspireren en uw vertrouwen waard zijn. Want door de keuzes die u thuis maakt, verandert u iets. Door de keuzes die wij namens u mogen maken, veranderen wij samen iets. Door de keuzes die wij als beleggers maken, veranderen wij iets in de samenleving. En daarmee hebben wij invloed op het recept van onze toekomst.

Daar gaat duurzaam beleggen over. Een toekomst waarin u en generaties na u, in vrijheid in hun welzijn kunnen voorzien. Het gaat over een menswaardig bestaan waarin solidariteit en optimisme het resultaat van uw keus zijn!

Een motiverend voorbeeld van moderne solidariteit is onze samenwerking met WakaWakaLight en Amref Flying doctors. Zij brengen letterlijk licht, hoop en optimisme in het leven van Afrikaanse moeders. Zicht op een mooie toekomst wordt geboren onder de passievolle betrokkenheid van Esther Madudu, kraamverpleegkundige in Uganda.

Over die samenwerking , hun werk en wat dat betekent voor Esther Madudu en haar collega’s, vertellen Maurits Groen van WakaWaLight en Jacqueline Lampe, directeur van Amref, u meer.

Het is mij een groot genoegen ze te mogen aankondigen. Hartelijk dank voor uw aandacht mag ik een warm applaus voor Jacqueline Lampe.

Jeroen Jansen is directeur bij de ASN Bank

Delen op: