Den Haag • 12 januari 2016

De FNV wil ook meedenken en meepraten over duurzaamheid. Dat zegt voorzitter Ton Heerts in zijn nieuwjaarstoespraak en in een interview in Trouw. „De sociaal duurzame agenda moet dit jaar leidend worden voor de FNV. We moeten verantwoord omgaan met de aarde.”

De ASN Bank juicht het van harte toe dat de grootste vakbond van Nederland haar blik wil verbreden. Duurzaamheid gaat in feite over rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn, nu en in de wereld van morgen. Waar Ton Heerts zich in Trouw ergert aan werkgevers die hun werknemers te vaak alleen als kostenpost zien, is dit natuurlijk ook het geval als het gaat om natuur en milieu. Neem als voorbeeld hoe een welvarend bedrijf als Shell uit winstbejag decennia lang het milieu in Nigeria negeerde en daarmee tevens duizenden boeren en vissers in dat land van hun inkomsten beroofde. Dichterbij is zorg en welzijn een ander pijnlijk voorbeeld. Door bezuinigingen staan niet alleen de banen en salarissen van veel zorgverleners op de tocht, maar bereikt de dienstverlening ook een steeds bedenkelijker niveau van ‘zoek het zelf maar uit’. Intensievere samenwerking door partijen die strijden voor duurzaamheid in brede zin, kan hieraan een halt toeroepen.

Toch doet Ton Heerts zichzelf en de FNV tekort door duurzaamheid als ‘nieuw’ thema voor de FNV te benoemen. Zo was de FNV jaren geleden al mede initiatiefnemer van de Eerlijke Bankwijzer. Deze vergelijkt aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt op duurzaamheid. Het achterliggende doel is dat de banken hun (financiële) invloed aanwenden om bedrijven en overheden te verduurzamen. De FNV werkt hiervoor samen met Amnesty International, Milieudefensie, Dierenbescherming, Oxfam Novib en Pax Voor Vrede. En die samenwerking werkt! De Nederlandse banken verbeterden allemaal aantoonbaar hun duurzaamheidbeleid. Een ander voorbeeld is de oproep van de FNV in juni 2015 aan de Nederlandse overheid, om maatschappelijk verantwoord ondernemen als voorwaarde te stellen voor staatsdeelnemingen. Zoals Schiphol, waar 64.000 mensen werken en waar ook een grote verantwoordelijkheid ligt op het gebied van natuur en milieu. Hetzelfde geldt overigens ook voor door de Nederlandse Staat geredde banken. Met wat extra hulp van de overheid kan het goede werk van de Eerlijke Bankwijzer nóg effectiever worden.

Wat de FNV zich ook kan toerekenen is dat zij al in 1960 aan de wieg stond van de Algemene Spaarbank voor Nederland (nu ASN Bank). Daarmee was de FNV in feite voorloper bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland. Beweegreden toen was dat gelden die door werknemers bijeen werden gebracht, ten goede moesten komen aan de maatschappij. En niet moesten verdwijnen in de zakken van grootaandeelhouders. Dat de ASN Bank inmiddels met ruim 600.000 klanten is uitgegroeid tot de grootste duurzame bank van Nederland, is iets waar ook de FNV trots op mag zijn. Wat ons betreft is duurzaamheid dan ook zowel ontdekt als herontdekt door de FNV. Welkom terug!

Henk de Ligt is afdelingshoofd Marketing van de ASN Bank.

Delen op: