Den Haag • 18 februari 2015

Op 3 maart 1945 wilden de geallieerden de V2 installaties in het Haagse Bos bombarderen. Dit bombardement ging op gruwelijke wijze mis. Door verschillende fouten kwam een groot deel van de bommen terecht op het Korte Voorhout en in het Bezuidenhout. De tentoonstelling ‘het vergissingsbombardement op het Bezuidenhout’ is van 19 februari tot 16 maart te zien in het C-deel van het Atrium van het gemeentehuis in Den Haag en geeft een indringend overzicht van wat er op en rond 3 maart 1945 gebeurd is. De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de ASN Bank. Joyce van der Est, adjunct-directeur van de bank, gaf onderstaande bijdrage bij de opening.

'En toen kwam die vreselijke dag: zaterdag 3 maart 1945. Het begon al vroeg met vreselijke herrie. Zo'n inferno hoop ik nooit meer mee te maken.'

Een citaat van een slachtoffer van het vergissingsbombardement op de website van de wijk Bezuidenhout. De fototentoonstelling die vandaag wordt geopend, vertelt het verhaal van Hagenezen die het bombardement op het Bezuidenhout hebben beleefd. Het vertelt misschien ook uw verhaal.

Sinds 2012 zijn wij als ASN Bank gevestigd in het Bezuidenhout. Toen wij de uitnodiging kregen om de tentoonstelling te ondersteunen, zeiden we meteen ‘ja’. Als bank zijn wij natuurlijk onderdeel zijn van de wijk.

Maar misschien is het nog wel belangrijker dat het bombardement van de wijk laat zien waarom wij ons dagelijks willen inzetten voor vrede en veiligheid.

De ASN Bank is een duurzame bank. Duurzaam. Een woord dat iedereen tegenwoordig gebruikt. Maar waar wat betekent dat woord nu precies?

Volgens de Verenigde Naties gaat het erom nu geen keuzes te maken die toekomstige generaties hun mogelijkheden en kansen ontneemt om in welvaart en welzijn te kunnen leven.

De schade en het menselijk leed van het bombardement op Bezuidenhout was groot. En wapens speelden daarin een cruciale rol. Wapens zijn belangrijk om vredesmissies uit te voeren of een land te verdedigen. Maar ze dragen ook bij aan het ontstaan en voortbestaan van conflicten, oorlogen en onderdrukking. Dat gaat gepaard met armoede, onveiligheid en een spiraal van geweld. Kinderen zijn daarvan het ergste slachtoffer.

Daarom zetten wij ons in voor vrede en veiligheid, bijvoorbeeld door niet te investeren in bedrijven die zijn betrokken bij de productie, handel of distributie van wapens.

Nelson Mandela zei ooit: het verleden is een rijke bron waaruit we kunnen putten om beslissingen te nemen voor de toekomst.

Ik hoop dat de vele ingrijpende verhalen over het bombardement op het Bezuidenhout, bijdragen aan een toekomst waarin vrede en veiligheid elke dag worden ervaren als de belangrijkste verworvenheden van ons bestaan.

Dank u wel.

Joyce van der Est is adjunct-directeur bij de ASN Bank

Delen op: