Den Haag • 7 december 2015

De positieve media-aandacht. De originele acties van NGO’s. Grote bedrijven en financiële instellingen die duurzame ambities aankondigen. Nog nooit was de aanloop naar een klimaattop zo hoopgevend als rond Parijs, ziet Monique Messelink, Communicatiemanager bij ASN Bank.

Rond de klimaattop in Kopenhagen in 2009 heerste scepsis en wantrouwen. In de media, in milieukringen en in de politiek werd vooral de nadruk gelegd op onoverbrugbare tegenstellingen en onhaalbare doelstellingen. Hoe anders was dat de afgelopen maanden in aanloop naar de nieuwe top in Parijs.

De klimaatscepsis van toen is zo goed als verdwenen. Slechts een enkeling denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen. De vraag is niet langer óf het klimaat aan het veranderen is, maar hoe snel. Ook de media zijn inmiddels doordrongen van dat besef. De media-aandacht op tv, in de kranten en op internet leek groter dan ooit, maar de teneur was duidelijk anders. De berichtgeving was minder wetenschappelijk, menselijker. Media gaven klimaatproblemen een gezicht door in te zoomen op ontwikkelingslanden, waar mensen moeten vluchten voor droogte, hoosbuien en ander extreem weer en daardoor ontstane schaarste aan water of voedsel. Ze gaven het woord aan bewoners en leiders van kleine eilandstaten die dreigen te verdwijnen. Mensen die geen middelen en mogelijkheden hebben zich tegen klimaatverandering te verweren.

Daarmee lieten media zien dat klimaatverandering speelt in het hier en het nu, in plaats van in een abstracte toekomst. Maar ook dat het niet alleen een probleem is van de Obama’s, Hollandes en Xi Jinpings op deze wereld, al hebben zij nog steeds de sleutel tot een oplossing in handen.

Er verschenen goed leesbare, toegankelijke verhalen en reportages die het probleem begrijpelijk maakten voor de massa. Een massa die zelf ook in beweging kwam. In elk land voerden mensen acties die werden belicht in de media. Een positieve tendens die misschien wel net zo belangrijk is als de afspraken die in Parijs worden gemaakt.

Ook NGO’s en milieugroepen stapten uit hun traditionele lobbyende en actievoerende rol en kwamen met vernieuwende initiatieven waarbij iedereen aan kon haken. Een goed voorbeeld was The Climate Miles, waarbij Marjan Minnesma van duurzaamheidspromotor Urgenda met bekende en minder bekende Nederlanders 580 kilometer naar Parijs wandelde. Een letterlijk antwoord op de vraag: hoe krijg je de mensen mee? NPO2 deed er dagelijks verslag van.

Wat opviel was dat ook bedrijven in de aanloop naar Parijs hun duurzame gezicht toonden. De NS meldde dat treinen vanaf 2018 op groene stroom rijden en stuurde de Nederlandse delegatie in een klimaattrein naar de Franse hoofdstad. Unilever kondigde aan vanaf 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Vanuit communicatie-oogpunt prima timing en een aanmoediging waard. Deze bedrijven staan dicht bij de mensen en zullen door diezelfde mensen hierop aangesproken worden.

Niet alleen bedrijven, ook financiële instellingen grepen hun kans om zich van hun duurzaamste kant te laten zien. Elf Nederlandse financiële instellingen, waaronder grote namen als ABN AMRO, PGGM en Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, hebben op initiatief van ASN Bank het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) opgericht. Daarmee kunnen ze de klimaatimpact van hun financieringen en investeringen meten. Hun rol wordt vaak onderschat. Het zijn de financiële instellingen die kredieten verlenen voor de bouw van kolencentrales of energie slurpende industrieën. Geld dat ook gestoken kan worden in duurzame energie.

Dat pensioenfondsen hieraan meedoen en hun verantwoordelijkheid nemen, is een goed signaal. Zij vertegenwoordigen veel geld en veel mensen en kunnen de toon zetten.

Dit alles laat zien dat ook financiële instellingen een rol willen spelen in het klimaatdebat. Er is een positieve beweging op gang gebracht van bedrijven en instellingen, burgers en NGO’s. Dat geeft hoop. De klimaattop in Parijs daarom nu al geslaagd noemen gaat te ver. Er moeten nog veel verschillen overbrugd worden, maar over de hele wereld zijn er talloze mensen die willen dat dit lukt. De massa is om. Nu de wereldleiders nog.

Monique Messelink is communicatiemanager bij de ASN Bank.

Delen op: