Den Haag • 29 april 2015

“De ASN Bank bestaat bij de gratie van haar ruim 600.000 klanten. Zij maken het ons mogelijk te werken aan de eerlijke, duurzame wereld van morgen.” Zo begint het Verslag ASN Bank 2014. Daarin leggen wij tegenover al onze belanghebbenden – op de eerste plaats onze klanten – verantwoording af over onze activiteiten in het afgelopen jaar.

Het Verslag ASN Bank 2014 geeft antwoord op vragen als:

  • Wat deed de ASN Bank in 2014 aan de pijlers van haar duurzaamheidsbeleid: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit?
  • Hoe gingen we in 2014 om met onze belanghebbenden, zoals klanten en de maatschappij?
  • Met welke maatschappelijke organisaties werken we samen aan duurzaamheid?
  • Waarin zetten we het (spaar)geld van onze klanten uit om een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving te helpen realiseren?

Wilt u liever een papieren versie, dan kunt u die aanvragen via de ASN Klantenservice.

Delen op: