Willemijn Verloop en Maarten van Huijstee lid raad van advies ASN Bank

Den Haag • 7 mei 2013

Willemijn Verloop en Maarten van Huijstee zijn toegetreden tot de raad van advies van de ASN Bank. Beide nieuwe leden zijn volgens de bank sterk betrokken bij internationale vraagstukken zoals sociaal ondernemerschap en mensenrechten. Dat vergroot de mogelijkheden en expertise van de raad bij zijn advisering over hoe de ASN Bank de duurzame samenleving kan bevorderen.

De raad van advies adviseert de directie van de ASN Bank gevraagd en ongevraagd over haar beleid. De raad toetst de invulling van de duurzame missie van de ASN Bank, die is uitgewerkt in haar duurzaamheidsbeleid. De directie en de raad overleggen regelmatig over de activiteiten en resultaten en over de duurzame koers van de bank.

Uitbreiding

Met de komst van Verloop en Van Huijstee is de raad uitgebreid tot vijf leden. Deze uitbreiding past bij de toegenomen verantwoordelijkheden van de raad. De ASN Bank is in steeds meer sectoren van de samenleving actief. Dat vraag om een raad die deze verbreding inhoudelijk ondersteunt. De andere leden zijn Femke Halsema (voorzitter), Hans Kamps en Jan van der Kolk.

Betrokkenheid

“De internationale maatschappelijke kennis en betrokkenheid van Willemijn Verloop en Maarten van Huijstee sluiten goed aan bij de duurzame missie van de ASN Bank”, aldus Jeroen Jansen, directeur van de ASN Bank. “Zij erkennen de belangrijke rol die banken kunnen spelen bij een meer duurzame en rechtvaardige samenleving. Niet alleen met het geld dat klanten hun toevertrouwen, maar ook in de standpunten die de bank voor langere termijn inneemt in maatschappelijke vraagstukken als klimaat, mensenrechten, biodiversiteit, zorg, onderwijs en wonen.”

“De ASN Bank laat zien dat sociaal en duurzaam bankieren succesvol kan zijn. Zij draagt bij aan een wereld met meer duurzame energie en eerlijke handel, en minder kinderarbeid en wapenindustrie. Deze thema’s liggen me na aan het hart. Ik lever graag een bijdrage aan een bank die bewijst dat zakelijke financiële dienstverlening samen kan gaan met sociale doelstellingen”, aldus Verloop. “Ik hoop met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in het bedrijfsleven en bij Stichting Return to Sender de komende jaren bij te kunnen dragen aan de duurzame missie van de ASN bank. Een missie waarin geld een middel is en geen doel op zich”, vult Van Huijstee aan.

Achtergronden

Willemijn Verloop werkte bij de Verenigde Naties, de Raad van Europa en The European Action Council for Peace in the Balkans, voordat zij in 1994 War Child oprichtte. War Child Nederland groeide onder haar leiding in vijftien jaar uit tot een zeer bekende en effectieve non-profitorganisatie. In 2010 nam zij afscheid als directielid. Willemijn Verloop is nu vicevoorzitter van de raad van toezicht van War Child. In 2012 richtte Verloop Social Enterprise NL op, het eerste Nederlandse platform voor sociaal ondernemerschap. Verloop is tevens is bestuurslid van Eureko Achmea Foundation, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Stichting Natuur & Milieu en de SSBA, en commissaris bij Ecorys.

Maarten van Huijstee is actief in marketing en advertising. Hij begon zijn carrière bij Unilever en Heineken, waar hij werkte aan de strategische en creatieve ontwikkeling van merken. In 2005 startte hij ON, dat evolueerde tot Ottonico, een onafhankelijk creatief reclamebureau dat werkte voor bekende nationale en internationale merken. Toen dit bureau werd overgenomen door het Noord-Amerikaanse TAXI werd Maarten van Huijstee als executive creative director verantwoordelijk voor strategie, creatie en conceptontwikkeling. Per 1 januari 2012 is hij eigenaar en creative director van Delight Agency. Dit bureau ontwikkelt strategieën en ideeën voor met name sociale en duurzame merken. Ook heeft hij een yoga- en meditatiestudio in Amsterdam, Delight Yoga. Maarten van Huijstee stond in 2005 aan de wieg van Return to Sender, dat bijzondere producten uit de armste gebieden ter wereld verkoopt, waarbij de winst terugvloeit naar de producenten en educatieve projecten in de regio's van herkomst. Ook richtte hij The Playing Circle op, een bedrijf dat is gespecialiseerd in creatieve en inspirerende vergaderruimtes in Amsterdam.

Over de ASN Bank

Sinds 1960 streeft de ASN Bank naar een rechtvaardige, duurzame samenleving. Bij al haar activiteiten houdt zij rekening met het klimaat en de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen en de behoeften van toekomstige generaties. Klanten kunnen bij de ASN Bank betalen en sparen, beleggen in de ASN Beleggingsfondsen en hun vermogen laten beheren. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten en organisaties die passen bij haar duurzame missie. De ASN Bank is een zelfstandig opererende bank en maakt deel uit van SNS REAAL. Leden van de raad van advies van de ASN Bank krijgen een jaarlijkse vergoeding van 6.000 euro.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: