Veel duurzaamheidsrisico’s sector kapitaalgoederen    

Den Haag • 01 november 2013

Wij selecteren de ondernemingen, projecten en landen waarin de ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen beleggen, op basis van onze strikte duurzaamheidscriteria. Ongeveer zes keer per jaar voert de ASN Selectiecommissie die selectie uit. Op 1 oktober jl. bespraken we zo’n zeventig bedrijven en instellingen.

Voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds focusten we op twee sectoren in de regio Pacific: de nutsbedrijven en kaptiaalgoederen. In beide sectoren spelen veel duurzaamheidsrisico’s.

Nutsbedrijven belasten milieu

Nutsbedrijven produceren, vervoeren en leveren elektriciteit aan particulieren, bedrijven en netwerkbeheerders. Zij kunnen elektriciteit winnen uit kolen, olie, gas en uranium (kernenergie), maar ook uit hernieuwbare bronnen als wind, zon, waterkracht en biomassa.

De nutssector gebruikt voornamelijk nog fossiele grondstoffen en belast het milieu daardoor zwaar. Veel CO2-uitstoot wereldwijd komt van elektriciteitscentrales. Deze uitstoot heeft negatieve effecten: lokaal op de luchtkwaliteit en wereldwijd op het klimaat. Wij beleggen niet in elektriciteitsproductie die leidt tot de uitstoot van veel broeikasgassen. En evenmin in energieopwekking die veel ongewenste neveneffecten heeft, zoals opwekking via biobrandstof van de eerste generatie en kernenergie.

Van de dertig nutsbedrijven in de regio Pacific die we onderzochten, konden we geen enkel bedrijf toelaten tot ons beleggingsuniversum. Sommige nutsbedrijven deden wel wat aan de duurzame opwekking van energie, maar de meeste kiezen nog voor fossiele brandstoffen en kernenergie.

Sector kapitaalgoederen heeft enorme invloed

De sector kapitaalgoederen verwerkt grondstoffen en halffabricaten tot producten voor de groot- en detailhandel. Deze sector fabriceert uiteindelijk alle goederen die consumenten en bedrijven gebruiken. De sector heeft dus een enorme impact op duurzaamheid, via zowel de producten zelf als het productieproces. Wat houdt die impact in?

 • Voor de productie van kapitaalgoederen zijn veel energie en veel grondstoffen (zoals staal, bauxiet en olie) nodig. Dat belast het klimaat en de biodiversiteit sterk.
 • Er is risico op schending van mensenrechten, zeker omdat de productiefaciliteiten zich vaak bevinden in risicolanden. De risico’s liggen op het vlak van dwangarbeid, kinderarbeid, discriminatie van vrouwen en vakbondsvrijheid.
 • Bedrijven in deze sector werken veel met grote publieke contracten. Om die te verwerven moeten ze sterk concurreren en en flink lobbyen. Daardoor komt er in deze sector veel corruptie voor, vooral in risicolanden.
 • Sommige ondernemingen in de sector maken in hun productieproces gebruik van (edel)metalen als tin, tantalium (zoals coltan) en kobalt. De winning van deze grondstoffen gaat vaak gepaard met sociale misstanden.

In totaal onderzochten we drieëntwintig bedrijven uit de sector Kapitaalgoederen in de regio Pacific. We konden geen enkel bedrijf goedkeuren. De drie Japanse bedrijven in de sector die zich in ons beleggingsuniversum bevonden, bleken alle activiteiten ontwikkeld te hebben waardoor we ze moesten afkeuren:

 • Kubota maakt verbrandingsmotoren specifiek voor militaire voertuigen. Wij beleggen niet in verbrandingsmotoren omdat we niet beleggen in fossiele energie. We beleggen evenmin in wapens.
 • Kurita Water is activiteiten voor de nucleaire sector gestart, terwijl de ASN Bank niet belegt in kernenergie.
 • NSK levert onderdelen en precisieapparatuur aan kerncentrales.

Nieuw goedgekeurde ondernemingen

 • Huaneng Renewables (China) ontwikkelt windmolens en installeert windparken in heel China, en ontwikkelt technologie voor zonne-energie en andere duurzame energiebronnen.
 • SolarCity (VS) ontwerpt, installeert en financiert zonnecellen en systemen om de energieproductie daarvan te monitoren voor huishoudens, scholen en overheid.
 • Valmont Industries (VS) levert onder meer openbare verlichting, stedelijke mobiliteit, telecommunicatie, energietransport en windturbines. Het werkt aan oplossingen waarbij zo min mogelijk energie wordt gebruikt.
 • LEM (Zwitserland) produceert elektrische onderdelen, zoals sensoren om hoge stroomspanning te meten, besturingsprogramma’s, apparatuur die ononderbroken energie levert en testapparatuur voor halfgeleiders. De onderdelen worden gebruikt in treinen, trams en trolleybussen, bijvoorbeeld in de Franse hogesnelheidstrein.
 • Huhtamaki (Finland) is koploper op het gebied van recyclebare verpakkingen. Het produceert vezel- en flexibele verpakkingen en papieren bekertjes. Het wil voedingswaren zo verpakken dat deze zo lang mogelijk bewaard kunnen blijven zonder te bederven.
 • Jungheinrich (Duitsland) is koploper in de productie van heftrucks die door batterijen worden aangedreven.

Aandachtspunt bij Rockwool

We keurden Rockwool, de Deense producent van isolatiemateriaal, opnieuw goed. Dit bedrijf draagt bij aan energiebesparing. Recentelijk luidden gezondheidsdeskundigen echter de noodklok in het NCRV-programma Altijd Wat. Zij stellen dat het inademen van deze isolatiematerialen kan leiden tot longfibrose, een dodelijke ziekte. Minister Blok gaat met de experts in gesprek. Wij volgen de maatschappelijke discussie over de gezondheidsrisico's bij het gebruik van glas- en steenwol.

Delen op: