10 juni 2021

Help je mee met het nationale wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’? Op www.vangdewatermonsters.nl kun je gratis een online meetkit aanvragen, waarmee je direct onderzoek kan doen naar de waterkwaliteit van het slootje of beekje bij jou in de buurt. Dat is belangrijk, want schoon water is goed voor mens en natuur. Het onderzoek is een initiatief van ASN Bank en Natuur & Milieu en vindt dit jaar voor de derde keer plaats.

Vanaf donderdag 10 juni kan iedereen weer meedoen met het nationale wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ om de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen te onderzoeken. Dankzij de online meetkit kan dit jaar een onbeperkt aantal burgeronderzoekers deelnemen. Dat is hard nodig, want de Nederlandse overheid monitort vooral de waterkwaliteit van grote wateren. Er is daarom minder bekend over de waterkwaliteit van kleine wateren in de buurt.

Gezond water van levensbelang voor de biodiversiteit

Volgens Roel Nozeman, expert biodiversiteit bij ASN Bank, is goede waterkwaliteit ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. “In en rond schoon water groeien veel soorten waterplanten en vinden watervogels, kikkers en insecten hun voedsel. Vissen kunnen er schuilen of paaien. Dit onderzoek is een volgende stap om de waterkwaliteit te verbeteren en dat is noodzakelijk voor behoud en verbetering van de biodiversiteit.”

Daarom worden burgeronderzoekers dit jaar gevraagd om ook te kijken naar al het leven in en rond de sloot of plas. Waterdiertjes, insecten en bepaalde planten geven veel informatie over de waterkwaliteit. Een handige flora- en faunakaart helpt de onderzoekers hierbij.

Burgeronderzoekers gezocht

Wil je ook meedoen aan dit onderzoek om de waterkwaliteit van Nederland in kaart te brengen? Via de website www.vangdewatermonsters.nl kun je gratis een online meetkit aanvragen. Met behulp van een duidelijk digitaal stappenplan en je mobiele telefoon kun je dan aan de slag.

Je meet verschillende dingen: de helderheid en de diepte van het water en de aanwezigheid van planten en dieren. De resultaten voer je in op de website met je mobiele telefoon. Vervolgens kan je een superkit aanvragen als je uitgebreider onderzoek wil doen. Je krijgt dan een fysieke meetkit thuisgestuurd, waarmee je onder andere nitraat en fosfaat kan meten en watermonsters opstuurt naar een lab. Ook amateurwetenschappers gaan met deze superkit aan de slag.

Leuk voor kinderen

Vang de Watermonsters is ook een leuke activiteit om met (klein)kinderen te doen. Tijdens het onderzoek kunnen jonge deelnemers ook kennismaken met de speelse verhalen en belevenissen van kleine Gup (zie afbeelding) die Watermonsters tegenkomt. ‘Gup en de Watermonsters’ is een digiverhaal, waarin kleine Gup op zoek gaat naar schoon water maar onderweg vervuilende monsters tegenkomt.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Net als in voorgaande jaren publiceert Natuur & Milieu de resultaten in het najaar. Per gebiedstype, natuur, agrarisch of bebouwd gebied, worden de resultaten geanalyseerd. Met het onderzoek willen de organisatoren dit jaar tien plekken identificeren waar het goed gaat en waar de waterkwaliteit voldoet aan de norm. Vervolgens wordt gekeken waarom de waterkwaliteit hier beter is en wat we hiervan kunnen leren voor de andere plekken.

Over het burgeronderzoek

Schoon water is heel belangrijk voor de biodiversiteit, een van de duurzaamheidspijlers van ASN Bank. Daarom zijn ASN Bank en Natuur & Milieu in 2019 gestart met het onderzoeken van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Uit voorgaande edities van het wateronderzoek is gebleken dat de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren onder druk staat. De belangrijkste bronnen van vervuiling die moeten worden aangepakt zijn mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen.

Delen op: