Stora Enso afgekeurd om genetische modificatie

Den Haag • 15 februari 2016

Jarenlang belegde het ASN Duurzaam Aandelenfonds in het Finse verpakkingsbedrijf Stora Enso. Maar bij een reguliere check kwam aan het licht dat het bedrijf de mogelijkheden van genetische modificatie (GMO) verkent. Uiteindelijk heeft de ASN Bank besloten niet langer in het bedrijf te beleggen.

Waarom?

Stora Enso heeft een verantwoord beleid als het gaat om mens, natuur en klimaat. Voor de productie van papier en karton maakt het bedrijf gebruik van hout als grondstof. Daarom wil het zijn houtproductie vergroten. Hiervoor overweegt Stora Enso GMO te gebruiken.

Wat is genetische modificatie?

Met het toepassen van GMO worden de genetische eigenschappen van planten, bacteriën, gisten of dieren veranderd. De meningen over de voor- en nadelen van GMO verschillen. Aan de ene kant zou het de voedselproductie kunnen verhogen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen laten afnemen. Aan de andere kant is het op de lange termijn niet zeker wat de gevolgen van GMO zijn. Daarnaast is het een ethische vraag of je eigenlijk wel aan de eigenschappen van organismen mag sleutelen.

Wat heeft de ASN Bank gedaan?

Toen we ontdekten dat Stora Enso tests uitvoert met GMO, zijn we in gesprek gegaan het bedrijf. We hoopten dat we het van gedachten konden laten veranderen. Ook vroegen we via een blog op deze website onze klanten om hun mening. De reacties waren uitgebreid en gevarieerd. We hebben ze meegenomen in onze beslissing over Stora Enso.

Stora Enso verwijderd uit het ASN Beleggingsuniversum

Ondanks ons engagement bleef Stora Enso bij zijn besluit om GMO te testen. Omdat de gevolgen van GMO te onzeker zijn, hanteren wij hierbij het voorzichtigheidsbeginsel. Daarom heeft de ASN Selectiecommissie in december besloten Stora Enso af te keuren. Dat betekent dat we niet meer in het bedrijf beleggen.

Meer informatie over enkele specifieke afwegingen met betrekking tot GMO is te vinden in het Beleid Dierenwelzijn.

Delen op: