Den Haag • 10 november 2015

Bep Brens (76) is coördinator bij Stichting Het Baken in Amsterdam. Via het Baken gingen vijftien ouderen mee naar Sail. Ze hadden een grandioze dag. Het Nationaal Ouderenfonds maakte dit uitje mogelijk. En de ASN Bank droeg eraan bij via haar steun aan het suppletiefonds van het Nationaal Ouderenfonds.

“We zijn naar Sail geweest met de mensen die niet vaak meekunnen met uitjes, maar het wel leuk vinden”, vertelt Bep. Bij de vraag of de ouderen mee kunnen, speelt geld een rol. De meeste mensen bij Het Baken zijn tussen 75 en 90 jaar: een generatie waarbij de mannen werkten en de moeders thuisbleven. En waarbij niet automatisch aan pensioenopbouw werd gedaan. Deze ouderen hebben vaak geen geld voor extraatjes.

Uit hun schulp

Bep: “Juist voor die mensen is zoiets een geweldig uitje. Dankzij de steun van de ASN Bank via het suppletiefonds konden zij mee naar Sail. Ze hebben soms niet eens een klein pensioen, maar alleen AOW. Daardoor is het voor hen zonder steun niet mogelijk om mee te gaan. Deze ouderen komen door de uitjes weer uit hun schulp. En dat is heel belangrijk.”

Iets waard

“Sommige ouderen zie je belanden in een neergaande spiraal”, gaat Bep verder. “Ze zijn afwezig en niet betrokken. Ze verwaarlozen zichzelf. Ze eten niet meer en belanden in een depressie. Daar moet je attent op zijn. De uitjes helpen de mensen. Je merkt dat ze iets hebben meegemaakt. Een maand later praten ze nog over Sail: Weet jij het nog? Was leuk toch? Dat gevoel dat ze weer iets waard zijn en iets te vertellen hebben, dat vind ik het allerbelangrijkst. Want ze zijn het waard!”

Kwetsbare en eenzame ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor kwetsbare ouderen in Nederland. Het betrekt ouderen weer bij de maatschappij en maakt dagelijkse dingen als boodschappen doen of een uitje voor hen toegankelijk. Het tegengaan van eenzaamheid is het belangrijkste aandachtsgebied van het Ouderenfonds. In Nederland leven 1 miljoen eenzame ouderen. Voor hen zijn de uitjes van het Nationaal Ouderenfonds heel speciaal.

Suppletiefonds

Het Ouderenfonds vraagt voor de uitjes een kleine eigen bijdrage. Maar ouderen die onder de armoedegrens leven – 230.000 in Nederland – kunnen die bijdrage vaak niet opbrengen. Met financiële steun van de ASN Bank heeft het Ouderenfonds een ‘suppletiefonds’ tot zijn beschikking waarop deze ouderen een beroep kunnen doen. Zo kunnen ook zij mee naar bijvoorbeeld het strand, het circus of een museum.

Waarom steunen wij het Nationaal Ouderenfonds?

In onze visie is de duurzame samenleving van de toekomst ook een sociale, zorgzame samenleving. Daarom is Zorg & welzijn een van onze vijf duurzame thema’s. In het kader van dit thema steunen wij onder andere het Ouderenfonds. Onze bijdrage gaat naar het Suppletiefonds en de OuderenOmbudsman. U draagt hieraan bij – zonder dat het u iets extra’s kost – als u een rekening ASN Ideaalsparen heeft of een ASN Creditcard.

Delen op: